Dom charity sv. Jozefa ROŽŇAVA


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /www/c/h/u94686/public_html/skk/wp-content/plugins/smart-slider-3/library/smartslider/libraries/slider/slides/slide/container.php on line 42
Charitatívno sociálne centrum Rožňava
PlayPause
Charitatívno sociálne centrum Rožňava
Slider

Pre koho sme

V rámci Charitatívno sociálneho centra Rožňava poskytujeme sociálne služby zamerané na podanie pomocnej ruky ľuďom s nepriaznivým zdravím, ľuďom bez domova a ostatným marginalizovaným skupinám.

Čo ponúkame

V Charitatívno sociálnom centre v Rožňave ponúkame nasledovné služby. Ich bližší popis sa zobrazí po kliknutí na názov služby.
Domácu opatrovateľskú službu poskytujeme ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby a ich stupeň odkázanosti dosahuje najmenej úroveň II. Opatrovanie zahŕňa úkony podľa individuálnych potrieb klientov.
 • pomoc pri obliekaní
 • nákupy potravín
 • zabezpečenie stravovania
 • pomoc pri hygiene
 • sprevádzanie k lekárovi a iné
Viac o Opatrovateľskej službe v domácnosti>>>
Službu ponúkame osobám s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na zdravotnú pomôcku. Pomôcky zapožičiavame na dobu určitú, a to podľa platného cenníka.

Viac o službe Zapožičiavanie zdravotných pomôcok >>>
Je určené pre ľudí bez domova a tých, ktorí nemajú zabezpečené základné životné potreby, ani ubytovanie. V nízkoprahovom dennom centre pre nich zabezpečujeme:
 • sociálny šatník
 • výdaj desiatových polievok
 • osobnú hygienu a pranie šatstva
 • záujmovú činnosť
 • sociálne poradenstvo
Viac o službe Nízkoprahové denné centrum >>>
Celodennú pobytovú službu ponúkame pre osoby, ktoré nemajú zabezpečené podmienky na uspokojenie základných životných potrieb. Kapacita útulku je 6 osôb. V priestoroch majú k dispozícii vlastnú kúpeľňu, kuchyňu, podmienky na pranie a žehlenie šatstva, ako aj možnosť sociálneho poradenstva a záujmovej činnosti. Pobyt v útulku je len dočasný.

Viac o službe Útulok >>>
V nocľahárni poskytujeme ubytovanie ľuďom bez domova za účelom prenocovania, vykonania osobnej hygieny a prípravy stravy v čase 19:00 - 7:00 hod.

Viac o službe Nocľaháreň >>>
Poradenstvo je zamerané na riešenie problémových situácií občanov v núdzi a poskytovanie informácií o jednotlivých úradoch, sociálnom systéme a možnostiach jeho využitia. Klientom radíme ohľadne evidencie na úrade práce, nároku na jednotlivé sociálne služby, vybavenia dávky v hmotnej núdzi, pomáhame pri komunikácii s exekútormi aj pri vybavovaní dokladov. Ide o komplexné poradenstvo a pomoc pri riešení klientovej situácie. Špecializované poradenstvo poskytujeme v spolupráci s Arcidiecéznou charitou Košice.
Na základe spolupráce s Potravinovou bankou Slovenska, TESCOM Rožňava a Tornaľa sprostredkujeme pomoc, najmä pre rodiny v núdzi, so základnými potravinami. Potravinová pomoc je poskytovaná a konzultovaná individuálne. Pri posudzovaní a distribúcii pomáhajú aj pracovníci z odboru sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately.

Kde nás nájdete

Kósu-Schoppera 141/22
048 01 Rožňava
GPS: 48.6607439, 20.5286314

e-mail: charitaroznava@caritas.sk
mobil: +421 911 247 448
telefón: +421 58 732 64 15

Priestory zariadenia

[supsystic-gallery id=1]

Aktivity a spolupráca

Duchovná starostlivosť

Zamestnanci aj prijímatelia služieb majú možnosť využívať modlitbovú miestnosť na stíšenie sa a na modlitbu. Každé ráno sa pracovný deň začína krátkou spoločnou modlitbou. Každý pondelok slúži duchovný správca Diecéznej charity Rožňava svätú omšu. Miestne spoločenstvo Kruciáta je otvorené pre stretávanie sa s tými, ktorí mali a majú problém s alkoholizmom.

Aktivity

 • Každoročná účasť na para hrách Boccia, ktoré sa konajú pri príležitosti Dní mesta Rožňava.
 • Účasť na charitatívnom koncerte Charitánia.
 • Účasť na celoslovenských púťach Slovenskej katolíckej charity ako aj na púťach diecézy.
 • Účasť na besedách so sociálnou tematikou.
 • Účasť na zbierke „Potravinová pomoc“ v spolupráci s Tescom.

Spolupráca a finančná podpora

V rámci zabezpečenia chodu sociálnych služieb nášho zariadenia spolupracujeme najmä s mestom Rožňava a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Taktiež spolupracujeme s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave na viacerých projektoch podpory zamestnanosti. Pomoc prichádza aj od miestnych dobrodincov, napr. pri darovaní 2 % z dane alebo venovaním oblečenia do šatníka. V rámci zachovania bezpečnosti a poriadku, naše zariadenie spolupracuje aj s Mestskou políciou Rožňava.