Podporte nás

Materiálna pomoc

V strediskách Diecéznej charity Rožňava radi prijmeme materiálnu pomoc spočívajúcu v darovaní použitých vecí:

  • obnosené, ale dôstojné oblečenie a obuv - pre Nízkoprahové denné centrá v Rožňave, Lučenci a Brezne
  • pracovné náradie a pomôcky ako hrable, pracovné rukavice, farby a iné - pre Nízkoprahové denné centrá v Rožňave, Lučenci a Brezne
  • knihy – pre Nízkoprahové denné centrá v Rožňave a Lučenci
  • kuchynský riad ako hrnce, taniere, príbory a iné - pre Nízkoprahové denné centrum v Rožňave
  • materiál na vyrábanie ako štetce, papiere, lepidlá a iné - pre všetky zariadenia charity
  • zvyšky stavebných materiálov, interierových farieb, obkladačiek, dlažby, tehly, stavebné drevo a pod. - pre všetky zariadenia charity

2 % z vašich daní

Pomôcť nám môžete aj darovaním 2 % z vašich daní.
Údaje potrebné k darovaniu vašich 2 %

Názov: Diecézna Charita Rožňava
IČO: 35515325
Adresa: 04801 Rožňava, Námestie baníkov 27

Presný postup pre darovanie vašich 2 % nájdete na stránke www.rozhodni.sk.

Tlačivá pre venovanie 2 % z dane:
Vyhlásenie
Potvrdenie o príjmoch

Finančný dar na účet

Podporiť nás môžete aj ľubovoľným finančným darom na bežný účet SK92 0200 0000 0000 1813 7582.

Ak si želáte podporiť ktoréhokoľvek konkrétneho prijímateľa našej sociálnej služby, môžete tak urobiť zaslaním ľubovoľnej finančnej čiastky na č. účtu SK97 0200 0000 0031 2201 2556. Do správy pre prijímateľa treba uviesť Meno klienta a účel, ako variabilný symbol rodné číslo daného klienta (prijímateľa sociálnej služby).

Finančný dar cez darcovský portál

Ak je Vám bližšia forma finančného daru prostredníctvom darcovských portálov, podporiť nás môžete aj prostredníctvom portálu ĽudiaĽuďom.sk. Pomáhate nám každým eurom! Ďakujeme.