image

Služby Charity

Diecézna charita Rožňava poskytuje sociálne služby a pomoc seniorom, telesne znevýhodneným, ľuďom v nepriaznivom zdravotnom stave, rodinám v hmotnej a sociálnej núdzi, ľuďom bez domova a so závislosťami. Vďaka odbornej starostlivosti, empatii a pozornosti, ktoré každému klientovi venujeme, sa cítia byť prijatí a nachádzajú v našich zariadeniach druhý domov.

image

Strediská Charity

Diecézna charita Rožňava svoje poslanie napĺňa a zabezpečuje prostredníctvom charitatívno sociálnych centier v Rožňave, Gelnici, Lučenci, Brezne, Divíne a Kokave nad Rimavicou. Súčasťou Diecéznej charity Rožňava sú aj farské charity. Ich činnosť je zameraná na sociálnu, charitatívnu a duchovnú pomoc ľuďom v núdzi v príslušných farnostiach a obciach.

Poslanie a vízia

Naším hlavným poslaním je byť blízko pri človeku bez akéhokoľvek obmedzenia. Ten, kto príde k nám hľadať pomoc, aby ju aj našiel. Aby neodišiel bez toho, že pocíti, akú veľkú hodnotu má, a že s Božou pomocou všetko zvládne. Na základe kresťanských hodnôt - lásky k blížnemu, nezištnej pomoci núdznym a zachovania ľudskej dôstojnosti, Diecézna charita Rožňava pomáha ľuďom, ktorí sa nemôžu postarať sami o seba.

Aktuality

Čo máme nové?

25. nov 2023

Aktuality

Výberové konanie do NDC Brezno

Diecézna charita Rožňava vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto odborného pracovníka Nízkoprahového […]

20. nov 2023

Aktuality

Potravinová zbierka 2023 aj v rožňavskej diecéze

Už po 11-krát spojí Slovenská katolícka charita sily s maloobchodným reťazcom Tesco […]

14. nov 2023

Aktuality

CESTA Rožňava n.o., registrovaný sociálny podnik vyhlasuje voľby do poradného výboru

Registrovaný sociálny podnik vyhlasuje voľby do poradného výboru. Informácie pre kandidátov nájdete […]