Útulok

Útulok je celodenné pobytové zariadenie určené ľuďom do dovŕšenia dôchodkového veku, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu užívať doterajšie bývanie. Diecézna charita má útulok pre mužov zriadený v Rožňave s kapacitou 6 miest.
Doba poskytovania služby je na dobu určitú, maximálne však na 2 roky.

Ponuka služieb

Kliknutím na názov služby sa vám zobrazí podrobnejší popis služby.
Ubytovanie
Službu základného sociálneho poradenstva poskytujeme každému, kto požiada o pomoc. Ide o podanie informácii, napr. na ktorú inštitúciu sa obrátiť so žiadosťou o riešenie daného problému, prípadne odporučenie na inú odbornú pomoc vzhľadom na závažnosť problému. V prípade potreby poskytujeme aj špecializované sociálne poradenstvo.
V dopoludňajšom čase vykonávajú prijímatelia služby rôzne práce pre rozvoj a udržanie pracovných návykov pod vedením sociálnych pracovníkov:
  • staroslivosť o čistotu okolia zariadenia
  • upratovanie spoločných priestorov
  • murárske a maliarske práce
  • služba na vrátnici
Na kreatívnu prácu pre obyvateľov útulku je k dispozícii spoločenská miestnosť nízkoprahového denného centra. Je v nej knižnica s možnosťou čítania rôznej literatúry v slovenskom aj maďarskom jazyku, televízia a priestor na oddych.
Prijímatelia sociálnej služby majú podľa osobnej potreby možnosť využívať odbornú pomoc a lekársku starostlivosť, ktorú im sprostredkujú sociálni pracovníci Charitatívno sociálneho centra Rožňava.
Užívateľom služby poskytneme nevyhnutné oblečenie a obuv.

V prípade záujmu o sociálnu službu

Je potrebný rozhovor s vedúcim sociálnym pracovníkom, ktorý záujemcu oboznámi s ďalšími postupmi.

Potrebné dokumenty

Pre uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí sociálnej služby sú potrebné nasledovné dokumenty: