Aktuality

Čo máme nové?

Voľné pracovné miesta Koordinátor farských charít a sociálny pracovník

pridal: Lucia Černáková | dátum: 7. júna 2024 | kategória: Aktuality

Diecézna charita Rožňava hľadá:

  • diecézneho koordinátora farských charít. Jeho náplňou práce bude komunikácia s kňazmi a dobrovoľníkmi, koordinácia a metodické riadenie dobrovoľníkov a jednotlivých farských charít, vyhodnocovanie rozsahu a formy poskytovanej pomoci a predkladanie návrhov na zefektívnenie ich činnosti. Medzi dôležité vlastnosti uchádzača patrí flexibilita, komunikatívnosť, rozhľadenosť, samostatnosť, znalosť prostredia. Pozícia si vyžaduje cestovanie, nevyhnutnosťou je aktívny šofér s VP min. B. Prihlásiť sa možno tu: Koordinátor farských… – Diecézna charita… | PROFESIA.SK.
  • sociálneho pracovníka v útulku a nocľahárni s výkonom práce v Rožňave. Cieľom je sociálna práca v zmysle zákona 219/2014 Z.z. Samostatnosť, bezúhonnosť, flexibilita, komunikatívnosť, otvorenosť novým veciam a otvorenosť pre prácu s cieľovou skupinou sú nevyhnutnosťou, VP je žiadúci. Prihlásiť sa možno tu: Sociálny pracovník… – Diecézna charita… | PROFESIA.SK