Nocľaháreň

Nocľaháreň je určená ľuďom, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu užívať doterajšie bývanie. Počas dňa službu neposkytujeme. Diecézna charita má zariadenie nocľahárne v Rožňave s kapacitou 20 miest (11 pre mužov a 9 pre ženy).

Ponuka služieb

  • prenocovanie
  • vykonanie osobnej hygieny
  • príprava stravy
  • poskytnutie nevyhnutného oblečenia a obuvi
  • sociálne poradenstvo

Čas poskytovania služby: 19:00 – 7:00 hod. každý deň

V prípade záujmu o sociálnu službu

  • je potrebné dostaviť sa do nocľahárne najneskôr do 21:00 hod.
  • nebyť pod vplyvom alkoholických nápojov a omamných látok
  • dodržiavať pravidlá Domáceho poriadku