Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /www/c/h/u94686/public_html/skk/wp-content/plugins/smart-slider-3/nextend/library/libraries/localization/pomo/plural-forms.php on line 224
Zmeň tento príbeh |

Zmeň tento príbeh

Pomôžte seniorom žiť v dôstojných podmienkach na sklonku ich života.
Zapojte sa do adventnej zbierky „Zmeň tento príbeh“ v rámci kampane Diecéznej charity Rožňava.

Prečo zmeniť tento príbeh?

Zmeň tento príbeh

Posolstvom kampane je Žiť dôstojne na sklonku života. Prijímateľom sociálnej pomoci, ktorí sú odkázaní na nepretržitú 24 hodinovú opatrovateľskú starostlivosť, chceme zabezpečiť dôstojné podmienky na život. V Dome charity sv. Vincenta de Paul v Kokave nad Rimavicou poskytujeme ľuďom, s najťažším stupňom odkázanosti na pomoc, celodennú opatrovateľskú starostlivosť. Zariadenie však nevyhnutne potrebuje rekonštrukciu priestorov! Cieľom je rozšíriť lôžkové kapacity a rozšíriť vekové rozhranie prijímateľov sociálnej pomoci v Dome charity sv. Vincenta de Paul v Kokave nad Rimavicou.

Rozšíriť kapacitu

Rekonštruovať priestory

Zvýšiť vekovú hranicu

 

 

 

 

Ako zmeniť tento príbeh?

Prispejte finančne do pokladničiek

Vašou finančnou podporou. Spolu s kampaňou sme spustili aj finančnú zbierku. Verejná zbierka bude prebiehať vo všetkých kostoloch a farnostiach rožňavskej diecézy, na verejnosti aj vo firmách a podnikoch naklonených myšlienke pomoci. Prispieť môžete aj na číslo účtu SK52 0200 0000 0014 0297 9754 do 31. 12. 2017. Ak preferujete formu príspevku cez darcovský portál Ľudia Ľuďom, našu výzvu nájdete na https://www.ludialudom.sk/vyzvy/5024. Každým Vaším € nám pomôžete meniť príbehy seniorov odkázaných na pomoc sociálno charitatívnych zariadení.
Zapojte sa ľubovoľným príspevkom do zbierky, ktorá prinavráti seniorom dôstojné podmienky na život.

 

Trvanie kampane - december 2017

Do finančnej zbierky sa môžete zapojiť od druhej adventnej nedele do konca roka 2017.
Na Nový rok bude výťažok celej finančnej zbierky venovaný Domu charity sv. Vincenta de Paul v Kokave nad Rimavicou na nevyhnutnú rekonštrukciu priestorov s rozšírením lôžkových kapacít a následne s rozšírením cieľovej skupiny klientov sociálno charitatívneho zariadenia.

Ďakujeme, že pomôžete seniorom odkázaným na celodennú opatrovateľskú starostlivosť.

 

Čo príspevkom do zbierky zmeníte?

Prijímateľom sociálnej pomoci, ktorí sú vo svojom seniorskom veku častokrát s pocitom osamelosti, stratou samostatnosti a sebestačnosti, darujete dôstojné podmienky na život. Po rekonštrukcii budeme môcť do zariadenia umiestniť o 6 prijímateľov celodennej starostlivosti naviac. Zároveň rozšírime vekovú hranicu prijímateľov, aby sme do Domu charity v Kokave nad Rimavicou mohli prijímať aj seniorov, ktorí už presiahli vek 62 rokov.

 

Čo Dom charity v Kokave nad Rimavicou poskytuje?

Dom charity

V Dome charity sv. Vincenta de Paul prijímatelia sociálnej pomoci nachádzajú svoj druhý domov. Nachádzajú tu prijatie, rodinné prostredie, ale aj odbornú opatrovateľskú starostlivosť nevyhnutnú pri hygiene, podávaní stravy, liekov, pri obliekaní, aj sprevádzaní k lekárovi. Poskytujeme im sociálne poradenstvo aj podmienky pre zmysluplnú záujmovú činnosť, ktorou si vypĺňajú svoj voľný čas.
Záujemcov o sociálnu pomoc je oveľa viac ako môžeme do Domu charity prijať. Zároveň podľa legislatívy môžeme v súčasnosti prijímať iba klientov pred dovŕšením dôchodkového veku a následne ich doopatrovať. Žiaľ, prijímateľov sociálnej pomoci po dovŕšení dôchodkového veku už prijať nemôžeme, a tak na sklonku ich života v ťažkých životných situáciách zostávajú opustení a bez pomoci. A toto chceme zmeniť!
V pilotnom ročníku kampane Zmeň tento príbeh venujeme pozornosť práve seniorom v núdzi, so zámerom zmierniť ich ťažkú životnú situáciu a zabezpečiť im dôstojné podmienky na život.

 

Spoznajte naše príbehy

Spoznajte klientov Domu charity, odkázaných na nevyhnutnú opatrovateľskú starostlivosť, ktorí čakajú na Vašu pomoc. Aj oni boli mladí, aj oni mali svoje plány, svoje sny o budúcnosti. Aj keď realita ich života sa značne líši od ich snov, túžba po prijatí, po rodinnom prostredí a túžba zmeniť svoj osud, v nich naďalej zostala.
Ďakujeme, že pomáhate vytvárať príbehy so šťastnejším koncom.

 

Neboli nájdené žiadne články.

 

Partneri kampane Zmeň tento príbeh

TV LocAll s.r.o.

Nahrávka Rádia Lumen o kampani: