Zapožičiavanie zdravotných pomôcok

Ide o formu sociálnej služby osobám s ťažkým zdravotným postihnutím a osobám s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku. Zdravotné pomôcky zapožičiavame na dobu určitú, na základe Zmluvy o výpožičke a podľa platného cenníka v Charitatívno sociálnom centre Rožňava.

Miesto zapožičania pomôcok

Charitatívno sociálne centrum Rožňava
Kósu-Schoppera 141/22
048 01 Rožňava
tel.: 0911 247 448
e-mail: roznava@charitaroznava.sk

V prípade záujmu o zapožičanie sa informujte osobne alebo telefonicky u vedúcej zariadenia v Rožňave, ktorá vás oboznámi s ďalším postupom.

Cena za poskytnutie zdravotníckej pomôcky za deň

Druh pomôcky cena za pomôcku / deň
Posteľ polohovateľná elektrická 0,60 €
Antidekubitný matrac 0,20 €
Invalidný vozík 0,20 €
WC stolička (drevená, tapacírovaná) 0,20 €
Chodulka (2-kolesová, pevná) 0,20 €
WC misa podkladacia+fľaša na moč 0,10 €
Biolampa 1,70 €
Glukomer 0,80 €
Tlakomer 0,80 €
Neurostimulátor 0,80 €
Masážny prístroj 0,80 €
Perličková kúpeľ na nohy 0,80 €
Bandáž (ruky, kolená, lakte) 0,20 €
Barle 0,10 €
Polohovateľná posteľ elektrická + antidekubitný matrac

Polohovateľná posteľ elektrická + antidekubitný matrac

Invalidný vozík

Invalidný vozík

WC stolička drevená

WC stolička drevená

Chodulka pevná

Chodulka pevná

Chodulka 2-kolesová

Chodulka 2-kolesová

WC misa podkladacia + fľaša na moč

WC misa podkladacia + fľaša na moč

Biolampa

Biolampa

Glukomer

Glukomer

Tlakomer

Tlakomer

Neurostimulátor

Neurostimulátor

Masážny prístroj

Masážny prístroj

Perličková kúpeľ na nohy

Perličková kúpeľ na nohy

Bandáž

Bandáž

Barle

Barle