image

Služby Charity

Diecézna charita Rožňava poskytuje sociálne služby a pomoc seniorom, telesne znevýhodneným, ľuďom v nepriaznivom zdravotnom stave, rodinám v hmotnej a sociálnej núdzi, ľuďom bez domova a so závislosťami. Vďaka odbornej starostlivosti, empatii a pozornosti, ktoré každému klientovi venujeme, sa cítia byť prijatí a nachádzajú v našich zariadeniach druhý domov.

image

Strediská Charity

Diecézna charita Rožňava svoje poslanie napĺňa a zabezpečuje prostredníctvom charitatívno sociálnych centier v Rožňave, Gelnici, Lučenci, Brezne, Divíne a Kokave nad Rimavicou. Súčasťou Diecéznej charity Rožňava sú aj farské charity. Ich činnosť je zameraná na sociálnu, charitatívnu a duchovnú pomoc ľuďom v núdzi v príslušných farnostiach a obciach.

Poslanie a vízia

Naším hlavným poslaním je byť blízko pri človeku bez akéhokoľvek obmedzenia. Ten, kto príde k nám hľadať pomoc, aby ju aj našiel. Aby neodišiel bez toho, že pocíti, akú veľkú hodnotu má, a že s Božou pomocou všetko zvládne. Na základe kresťanských hodnôt - lásky k blížnemu, nezištnej pomoci núdznym a zachovania ľudskej dôstojnosti, Diecézna charita Rožňava pomáha ľuďom, ktorí sa nemôžu postarať sami o seba.

Aktuality

Čo máme nové?

29. júl 2022

Aktuality

Hľadáme sociálneho pracovníka

Očakávame samostatného kolegu/kolegyňu so zodpovedajúcim vzdelaním druhého stupňa a skúsenosťami v odbore, […]

29. júl 2022

Aktuality

Hľadáme administratívneho pracovníka

Náš nový kolega bude evidovať faktúry, viesť pokladňu, spracovávať personalistiku, komunikovať s […]

4. júl 2022

Nezaradené

Linka zdravia pre Ukrajinu – Rýchla zdravotná konzultácia v ukrajinskom jazyku

Linka zdravia pre Ukrajinu – Rýchla zdravotná konzultácia v ukrajinskom jazyku, ktorej služby využilo od […]