Strediská

Diecézna charita Rožňava napĺňa svoje poslanie prostredníctvom Centra Diecéznej charity Rožňava a ďalších stredísk v rožňavskej diecéze. V rámci členenia diecézy pôsobíme v okresoch Rožňava, Gelnica, Lučenec, Brezno a Poltár. V rámci územno-správneho členenia pôsobíme na území samosprávnych krajov Košice a Banská Bystrica. Viac informácií o našich charitatívno-sociálnych strediskách vám poskytneme na nasledujúcich podstránkach jednotlivých centier:

Sociálne služby v strediskách poskytujeme na základe platnej smernice o úhradách: Smernica_úhrada za soc. služby 04 2023

Farské charity

Súčasťou Diecéznej charity sú aj viaceré farské charity. Podľa platných stanov sú registrované ako dobrovoľné zložky Diecéznej charity Rožňava a svoje poslanie vykonávajú ako dobrovoľníci. Vo väčšine ich zastrešujú a organizujú správcovia farností. Činnosť farskej charity je zameraná na sociálnu, charitatívnu a duchovnú pomoc ľuďom v núdzi. Reagujú na individuálne potreby ľudí v jednotlivých farnostiach a obciach.