Aktuality

Čo máme nové?

Voľné pracovné pozície v NDC Brezno

pridal: Lucia Černáková | dátum: 29. februára 2024 | kategória: Aktuality

Nízkoprahové denné centrum v Brezne má voľné pozície odborného pracovníka a tiež zástup počas dlhodobej PN na pozícii pracovníka. Podmienky pre prijatie sú špecifikované tu: VK NDC BR 20 03 2024

Svoje žiadosti pošlite poštou do 15.03.2024 na adresu Diecéznej charity Rožňava.