Poslanie a vízia

Poslanie a vízia
Naším hlavným poslaním je byť blízko pri človeku bez akéhokoľvek obmedzenia. Ten, kto príde k nám hľadať pomoc, aby ju aj našiel. Aby neodišiel bez toho, že pocíti akú veľkú hodnotu má, a že s Božou pomocou všetko zvládne.
Na základe kresťanských hodnôt - lásky k blížnemu, nezištnej pomoci núdznym a zachovania ľudskej dôstojnosti, Diecézna charita Rožňava pomáha ľuďom, ktorí sa nemôžu postarať sami o seba.

Čítať viac...

Poskytované služby

Poskytované služby
V charitatívno sociálnych centrách poskytujeme služby, vďaka ktorým sú naplnené ľudské potreby našich klientov. Vďaka odbornej starostlivosti, empatii a pozornosti, ktoré každému klientovi venujeme, sa cítia byť prijatí a nachádzajú v našich zariadeniach druhý domov. Seniori, telesne znevýhodnení, rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi, ľudia bez domova aj ľudia so závislosťami nachádzajú u nás ľudskú dôstojnosť, zmysel života a chuť žiť.

Čítať viac...

Naše strediská

Naše strediská
Diecézna charita Rožňava svoje poslanie napĺňa a zabezpečuje prostredníctvom charitatívno sociálnych centier v Rožňave, Gelnici, Lučenci, Brezne, Divíne a Kokave nad Rimavicou. Súčasťou Diecéznej charity Rožňava sú aj farské charity. Ich činnosť je zameraná na sociálnu, charitatívnu a duchovnú pomoc ľuďom v núdzi v príslušných farnostiach a obciach. Charitatívnu pomoc organizujú správcovia farností za pomoci dobrovoľníkov.

Čítať viac...

Najnovšie články