Dokumenty organizácie

Stanovy

Stanovy Diecéznej Charity Rožňava

Stanovy Diecéznej Charity Rožňava

Výročné správy

Výročná správa Diecéznej charity Rožňava, 2016

Výročná správa Diecéznej charity Rožňava, 2016