Aktuality

Čo máme nové?

Pracovníčky z Gelnice dostali ocenenie

pridal: Tatiana | dátum: 26. októbra 2017 | kategória: Gelnica

V polovici októbra sa väčšina zamestnancov stretla na spoločnej púti slovenských charít v Spišskej Kapitule. Ide o každoročnú tradíciu, kedy spoločne ďakujeme Pánovi za to, že môžeme vykonávať naše poslanie. Sv. omšu celebroval Mons. Štefan Sečka, prezident Slovenskej katolíckej charity.

V rámci stretnutia prebehlo aj ocenenie pracovníkov v Katedrále sv. Martina. Tohto roku boli ocenené dve pracovníčky Domu charity Gelnica – Rothmajerová Jozefína a Vozárová Alžbeta.

Za ich dlhoročnú prácu by sme sa im chceli aj touto cestou srdečne poďakovať.

Alžbeta Vozárová

V Dome charity -Gelnica pracuje od 1.5.2001.

„Betka“, ako ju na charite voláme, je pravou rukou našej hlavnej kuchárky a za tie roky práce v charite prešla celým radom pracovných pozícií. Vykonávala prácu šičky, opatrovateľky, podieľa sa na príprave stravy aj na jej rozvoze do domácnosti naším stravníkom . Na charite vykonáva aj celý rad iných prác.

K svojej práci pristupuje svedomito, zodpovedne, obetavo a hlavne s úctou. Mnohí naši klienti sú s jej prácou veľmi spokojní. Varí dobre, o čom svedčí aj rastúci počet stravníkov.

Jozefína Rothmajerová

V Dome charity Gelnica pracuje od 1. septembra 2005 . Do pracovného pomeru nastúpila ako charitatívno – sociálny pracovník.

„ Jožka“, ako ju na charite voláme, už od začiatku prejavovala svoju ľudskosť a obetavosť. Za roky práce jej rukami prešlo veľa klientov, ktorým pomohla či už s nákupmi, doprovodom k lekárom, domácimi prácami , rozvozom obedov do domácnosti našich stravníkov a aj dobrým ľudským slovom.

O tom , že ju naše babky majú radi, svedčí aj to, že keď nám telefonujú a žiadajú pomoc, želajú si Jožku a ona zoberie tašku a ponáhľa sa k nim.