Aktuality

Čo máme nové?

Opatrovanie v domácnosti

pridal: Brigita | dátum: 19. mája 2022 | kategória: Aktuality

Potrebuje váš príbuzný pomoc v domácnosti? Nemôžete sa postarať o svojho blízkeho, pretože ste veľmi ďaleko alebo zaneprázdnený? Jeho zdravie už nie je to, čo bývalo a potrebuje pomoc? Pomôžeme vám!

Diecézna charita Rožňava poskytuje opatrovateľskú službu v čase od 07:30 do 16:00 v domácnosti klienta v okresoch Rožňava, Revúca a Gelnica.

Ako na to? Pred podaním Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby potrebujete:

  1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – podáva sa na obecnom alebo mestskom úrade, podľa toho, kde má žiadateľ trvalé bydlisko (tlačivo možno nájsť na webovej stránke príslušnej obce alebo mesta).
  2. K žiadosti doložiť lekárske nálezy nie staršie ako 6 mesiacov. Príslušná obec alebo MsÚ vykonáva posudkovú činnosť (sociálne a zdravotné šetrenie žiadateľa). Proces vybavovania môže trvať aj 1 mesiac od podania žiadosti.
  1. Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

Priložený formulár vyplňte a pošlite poštou na adresu Diecézna charita Rožňava, Kósu-Schoppera 141/22, 048 01 Rožňava, alebo e-mailom na brigita.benoova@caritas.sk, alebo volajte na 0907 667 975.