Aktuality

Čo máme nové?

Očakávaný deň „D“

pridal: Anton | dátum: 28. septembra 2020 | kategória: Rožňava

Na pondelok 14.9.2020 sa v CHSC- RV zamestnanci i klienti tešili zo spoločnej slávnosti Povýšenia sv. kríža s milými hosťami o. biskupom Stanislavom Stolárikom, jeho tajomníkom o. Matúšom, p. riaditeľom Vilčekom, s duchovným správcom o. Jozefom Brandysom a ďalšími hosťami.

Po slávnostnej sv. omši s o. biskupom v miestnej kaplnke sa prítomní posilnili vynikajúcim guľášom a sladkosťami na upravenom priestranstve diecéznej charity.