Aktuality

Čo máme nové?

Burza šatstva v Mníšku nad Hnilcom

pridal: Tatiana | dátum: 30. novembra 2017 | kategória: Gelnica

Nie každý si môže dovoliť ísť do obchodu a nakúpiť ošatenie pre svoje deti. Vonku je čoraz chladnejšie a v Dome charity Gelnica sme sa rozhodli, že pomôžeme.

V poslednom čase k nám začali chodiť ponuky, či by sme nevedeli zužitkovať detské ošatenie – tričká, nohavice, vetrovky, čižmičky, ponožky a pod. Keďže máme dobrú spoluprácu s obcou Mníšek nad Hnilcom, rozhodli sme sa, že v priestoroch obce usporiadame burzu šatstva.

V spolupráci so starostom obce Mníšek nad Hnilcom Ing. Ľudovítom Kujnischom a pracovníčkami terénnej sociálnej práce v obci – Jankou Konečnou, Júliou PlachetkovouNikoletou Žigovou sa naša pomoc stala skutočnosťou.

Dňa 22. 11. 2017 sme burzu šatstva v obci Mníšek nad Hnilcom uskutočnili.

Naša akcia dopadla nad naše očakávania. Za finančné príspevky, ktoré sme na burze dostali za ošatenie ako príspevok na charitu, zakúpime vybavenie do našej charitnej kuchyne v Dome charity Gelnica.

Už teraz sa zúčastnení tešia na naše ďalšie stretnutie s nami. Máme od nich aj pozvanie – „príďte častejšie“.

Vedúca Domu charity Gelnica