Aktuality

Čo máme nové?

21. aug 2017

Kariéra

Absolventi, dobrovoľníci – pracujte u nás a získajte skúsenosti

Ako to už v charitatívnych organizáciách chodí, šikovných ľudí, ochotných priložiť ruku […]

16. aug 2017

Gelnica

Dom charity Gelnica aktívne na XXVI. Gelnickom jarmoku

Každoročnou tradíciou v meste Gelnica je Gelnický jarmok. Pre nás je to […]

14. aug 2017

Kariéra

Výberové konanie II. na odborného garanta NDC a odborného pracovníka NDC

24. júla 2017

Kariéra

Výberové konanie na odborného garanta NDC a odborného pracovníka NDC

Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú.

MATÚŠ 25, 40

24. júla 2017

Brezno

Poďakovanie Maltézskemu rádu

Od júla 2017 začala Diecézna charita Rožňava spolupracovať s Maltézkym rádom Kežmarok. […]

12. júla 2017

Divín

Otvorili dvere možností pre spoluobčanov

V Dome charity svätej Anny v Divíne sa 27. júna 2017 uskutočnil […]

2. júla 2017

Nezaradené

Zo záhrady na stôl

V nízkoprahovom dennom centre Charitatívno-sociálneho centra v Rožňave sa zameriavame hlavne na […]

8. júna 2017

Nezaradené

Pozvánka na prezentáciu

V stredu 14. 6. 2017 o 9.00 hod. organizujeme prezentáciu na tému […]