Aktuality

Čo máme nové?

31. aug 2017

Nezaradené

Pozvánka na slávenie Eucharistie

„Pán ma poslal hlásať evanjelium chudobným, oznámiť zajatým, že budú prepustení.“ Pozývame […]

21. aug 2017

Kariéra

Absolventi, dobrovoľníci – pracujte u nás a získajte skúsenosti

Ako to už v charitatívnych organizáciách chodí, šikovných ľudí, ochotných priložiť ruku […]

16. aug 2017

Gelnica

Dom charity Gelnica aktívne na XXVI. Gelnickom jarmoku

Každoročnou tradíciou v meste Gelnica je Gelnický jarmok. Pre nás je to […]

14. aug 2017

Kariéra

Výberové konanie II. na odborného garanta NDC a odborného pracovníka NDC

Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú.

MATÚŠ 25, 40

24. júl 2017

Kariéra

Výberové konanie na odborného garanta NDC a odborného pracovníka NDC

24. júl 2017

Brezno

Poďakovanie Maltézskemu rádu

Od júla 2017 začala Diecézna charita Rožňava spolupracovať s Maltézkym rádom Kežmarok. […]

12. júl 2017

Divín

Otvorili dvere možností pre spoluobčanov

V Dome charity svätej Anny v Divíne sa 27. júna 2017 uskutočnil […]

2. júl 2017

Nezaradené

Zo záhrady na stôl

V nízkoprahovom dennom centre Charitatívno-sociálneho centra v Rožňave sa zameriavame hlavne na […]