Aktuality

Čo máme nové?

Zo záhrady na stôl

pridal: Tatiana | dátum: 2. júla 2017 | kategória: Nezaradené

V nízkoprahovom dennom centre Charitatívno-sociálneho centra v Rožňave sa zameriavame hlavne na pomoc najchudobnejším ľuďom, žijúcim na okraji spoločnosti. Často prichádzajú s podlomeným zdravím, ale nedávajú to najavo. Nie sú šťastní, aj keď sa usmievajú. Neraz nevlastnia nič okrem toho, čo majú práve oblečené.
Urobili sme kvôli tomu v nízkoprahu rozhodnutie vybudovať pre týchto ľudí záhradku. Aby mali pocit, že vlastnia kúsok zeme, na ktorej si môžu niečo vypestovať. Niečo, čo bude ich. Privítali sme úsilie všetkých, ktorí chceli priložiť ruku k dielu. Svojpomocne s materiálom, ktorý sme mali k dispozícii -palety, hlina, náradie, priesady – sa nám s Božou pomocou a prácou ľudských rúk podarilo postaviť priestor na vypestovanie si plodín s minimálnymi nákladmi. Zeleninu, ktorú si klienti sami vypestujú budú môcť použiť na prípravu jedla priamo v priestoroch nízkoprahového denného centra – ZO ZÁHRADY NA STÔL.
Výsledkom tejto práce je dobrý pocit, úsmev na tvárach všetkých zúčastnených ľudí a očakávanie budúcej úrody.

Mgr. Mária Hausová