Aktuality

Čo máme nové?

Vianočné posedenie v Dome charity Gelnica

pridal: Tatiana | dátum: 18. decembra 2017 | kategória: Gelnica

Je našou každoročnou tradíciou, že u nás v Dome charity Gelnica sa stretávame, aby sme si priblížili najkrajší kresťanský sviatok – sviatok Vianoc.

Dňa 13. 12. 2017 sme u nás v Dome charity Gelnica privítali našich dôchodcov v hojnom počte.

Posedenie sa konalo pod záštitou pána primátora mesta Gelnica Ing. Dušana Tomaška, ktorý sa na stretnutí zvítal s našimi hosťami. Deti z neďalekej materskej škôlky nás potešili milým kultúrnym vystúpením. Nezaostali ani naši klienti z denného stacionára, ktorí si tiež pripravili malý kultúrny program. Obohatením programu bol aj umelecký prednes vlastnej tvorby poézie a prózy pani Vitkovskej. Na záver sme sa všetci spolu pomodlili a požehnali pokrm, ktorí nám pripravili naši zamestnanci charity – kysnuté koláče.

Všetci boli s posedením spokojní, odchádzali s dobrým pocitom, duchovne obohatení a s malým vianočným darčekom.

Chcem sa srdečné poďakovať všetkým, ktorí na stretnutie prišli. Pánovi primátorovi za sponzorovanie darčekov pre našich dôchodcov, deťom a ich učiteľkám za ich milé vystúpenie. Zamestnancom za prípravu posedenia a pani riaditeľke za to, že sme mohli posedenie uskutočniť.

Ing. Hajdučková M., vedúca Domu charity Gelnica