Charitatívno sociálne centrum sv. Rity LUČENEC

Charitatívno sociálne centrum sv. Rity LUČENEC
Charitatívno sociálne centrum sv. Rity LUČENEC
Slider

 

Pre koho sme

V rámci Charitatívno sociálneho centra v Lučenci poskytujeme sociálne služby zamerané na pomoc ľuďom v nepriaznivej životnej situácii, ľuďom bez domova a osobám, ktoré sa z rozličných príčin ocitli v hmotnej núdzi. Túto pomoc poskytujeme v dvoch zariadeniach.

Čo ponúkame

V Charitatívno sociálnom centre sv. Rity v Lučenci ponúkame nasledovné služby. Ich bližší popis sa zobrazí po kliknutí na názov služby.
Nízkoprahové denné centrum je určené ľuďom bez domova a tým, ktorí nemajú zabezpečené základné životné potreby. Poskytujeme im:
  • sociálny šatník
  • výdaj desiatových polievok
  • možnosť osobnej hygieny a prania šatstva
  • záujmovú činnosť
  • sociálne poradenstvo
Viac o službe Nízkoprahové denné centrum >>>
Základné sociálne poradenstvo poskytujeme každému, kto o pomoc požiada. Ide o podanie informácii typu, na ktorú inštitúciu sa obrátiť v prípade potreby riešenia nejakého problému, prípadne odporučenie na odbornú pomoc vzhľadom na závažnosť problému.
Potravinová pomoc je sprostredkovanie základných potravín, najmä pre rodiny v núdzi. Prideľujeme ju na základe individuálnej konzultácie. Pri posudzovaní a distribúcii nám pomáhajú dobrovoľníci charity, pracovníci z odboru sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, ako aj terénni sociálni pracovníci v meste Lučenec.
V Charitatívno sociálnom centre Anjelik v Lučenci poskytujeme matkám a deťom zo znevýhodneného prostredia spoločný priestor na rozvoj vzájomných vzťahov. Ide o druh sociálnej rehabilitácie. Cieľom je, aby matky získali rodičovské zručnosti, zlepšili sa vo výchove a v prístupe k svojim deťom, naučili sa hospodárne a zdravo variť, ako aj finančnej gramotnosti. Školopovinným deťom pomáhame v príprave na školské vyučovanie.

Kde nás nájdete

Železničná 7
984 01 Lučenec
GPS: 48.3286673, 19.6690601

e-mail: lucenec@charitaroznava.sk
mobil: +421 911 278 555

Priestory zariadenia

[supsystic-gallery id=7]

Aktivity a spolupráca

Aktivity

  • Letný tábor pre deti zo znevýhodneného prostredia.
  • Účasť na celoslovenských púťach Slovenskej katolíckej charity ako aj na púťach diecézy.
  • Účasť na besedách so sociálnou tematikou.
  • Účasť na zbierke „Potravinová pomoc“ v spolupráci s Tescom.

Spolupráca a finančná podpora

V rámci zabezpečenia chodu sociálnych služieb nášho zariadenia spolupracujeme najmä s mestom Lučenec a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Podpora prichádza aj od miestnych dobrodincov, napr. darovaním oblečenia do šatníka. V rámci zachovania bezpečnosti a poriadku naše zariadenie spolupracuje aj s Mestskou políciou Lučenec.