Dom charity sv. Vincenta KOKAVA NAD RIMAVICOU

Dom charity Gelnica
Dom charity sv. Vincenta KOKAVA NAD RIMAVICOU - Dom charity sv. Vincenta KOKAVA NAD RIMAVICOU
Slider

Pre koho sme

V Dome charity sv. Vincenta de Paul sa snažíme vytvoriť "druhý domov" tým, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii. Či už kvôli ťažkému zdravotnému postihnutiu, nepriaznivej sociálnej situácii, či náhlym a neočakávaným nepriaznivým zmenám v živote. K ich kvalitnému a plnohodnotnému životu, aj napriek nepriazni osudu, prispievame zabezpečením základných životných potrieb, pocitom bezpečia, prijatia a sebarealizácie. S prihliadnutím na individuálne potreby každého klienta sa snažíme vytvoriť im dôstojné podmienky na život.

Čo ponúkame

V Dome charity sv. Vincenta v Kokave nad Rimavicou ponúkame nasledovné služby. Ich bližší popis sa zobrazí po kliknutí na názov služby.
Dom charity sv. Vincenta de Paul v Kokave nad Rimavicou poskytuje sociálne služby ľuďom, odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby, so stupňom odkázanosti V a VI. Nových klientov prijímame do dovŕšenia dôchodkového veku, teda v rozhraní 18 - 62 rokov. Prijímateľom sociálnych služieb poskytujeme nepretržitú opatrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, celodenné stravovanie, pomoc pri obliekaní, stravovaní, hygiene. Zabezpečujeme im lieky a hygienické pomôcky. V rámci sociálnej rehabilitácie im pomáhame napríklad s nácvikom používania zdravotných pomôcok, podporujeme ich k samostatnému pohybu, učíme ich prácam v domácnosti a iné. Podľa potrieb prijímateľov im obstarávame drobné nákupy. Súčasťou sociálnych služieb je aj sociálne poradenstvo, záujmová činnosť a možnosť úschovy cenných vecí. Viac o Dome sociálnych služieb>>>

Kde nás nájdete

Dobšinského 20
985 05 Kokava nad Rimavicou
GPS: 48.5680237, 19.842639700000063

e-mail: kokava@charitaroznava.sk
telefón: +421 47 42 93 909
mobil: +421 911 942 663

Aktivity a spolupráca

Duchovná starostlivosť

Zamestnanci aj prijímatelia služieb majú možnosť zúčastniť sa svätej omše, ktorá je slúžená každý prvý piatok v mesiaci vo vstupnej hale Domu charity.

Aktivity

  • Niekoľkokrát do roka potešia svojím vystúpením prijímateľov sociálnych služieb deti z miestnej materskej školy.
  • S prijímateľmi navštevujeme kultúrne podujatia v obci, napr. Festival ľudovej kultúry „Koliesko“.
  • Každoročný fašiangový sprievod masiek, priamo v Dome charity, kedy našich prijímateľov zabavia masky. Zatancujú im, zaspievajú a zahrajú miestne ľudové piesne.
  • K aktivitám v rámci Domu charity sú pravidelne prizvaní aj rodinní príslušníci prijímateľov sociálnej služby.
  • Zamestnanci sa každoročne zúčastňujú na zbierke „Potravinová pomoc“ v spolupráci s Tescom.

Spolupráca a finančná podpora

V rámci zabezpečenia chodu sociálnych služieb nášho zariadenia spolupracujeme najmä s VÚC Banská Bystrica a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Taktiež spolupracujeme s Úradom práce, sociálnych veci a rodiny v Lučenci na projektoch podpory zamestnanosti. Zaevidovaní uchádzači o zamestnanie majú možnosť získať u nás pracovné návyky a prax v opatrovaní, v rámci aktivačných prác, absolventskej praxe, alebo dobrovoľníckej služby.
Podpora prichádza aj od miestnych dobrodincov, napr. pri darovaní 2% z dane, alebo darovaním oblečenia, či hygienických pomôcok.