Rozvoz obedov

Dom charity v Gelnici poskytuje obedy nielen pravidelným príjemcom služby Denného stacionára, ale aj dôchodcom z blízkeho okolia. Seniori môžu prichádzať do jedálne, alebo pracovníci robia rozvoz s donáškou priamo do ich domácností. Obedy pre seniorov pripravujeme od pondelka do soboty počas celého roka. Jedálny lístok je rozmanitý. Zostavujeme ho raz za týždeň a je k dispozícii na nástenke pri vchode do Domu charity Gelnica, príp. ho poskytujeme klientom aj pre individuálne potreby.

Výška úhrady za prípravu a dovoz stravy (obed) v Gelnici:
a) normálna strava
- výška príjmu do 305 €/mes.: 2,80 € stravné + 0,50 € dovoz = spolu 3,30 €
- výška príjmu nad 350 €/mes.: 3,50 € stravné + 0,50 € dovoz = spolu 4,00 €
- ostatní: 4,00 € stravné + 0,50 € dovoz = 4,50 €

b) diétna strava
- výška príjmu do 305 €/mes.: 3,30 € stravné + 0,50 € dovoz = spolu 3,80 €
- výška príjmu nad 350 €/mes.: 3,70 € stravné + 0,50 € dovoz = spolu 4,20 €
- ostatní: 4,50 € stravné + 0,50 € dovoz = 5,00 €

Výška úhrady za stravu poskytovanú v Dennom stacionári Gelnica:
- raňajky: 1,00 €
- obed: 2,70 €
- olovrant: 1,00 €