Rozvoz obedov

Dom charity v Gelnici poskytuje obedy nielen pravidelným príjemcom služby Denného stacionára, ale aj dôchodcom z blízkeho okolia. Seniori môžu prichádzať do jedálne, alebo pracovníci robia rozvoz s donáškou priamo do ich domácností. Obedy pre seniorov pripravujeme od pondelka do soboty počas celého roka. Jedálny lístok je rozmanitý. Zostavujeme ho raz za týždeň a je k dispozícii na nástenke pri vchode do Domu charity Gelnica, príp. ho poskytujeme klientom aj pre individuálne potreby.

Cenník

Cenník obedov pre dôchodcov (€)

Mesačný
príjem klienta
Obed Obed
s dovozom
Diéta Diéta
s dovozom
do 305,- € 1,90 2,15 2,05 2,30
nad 305,- € 2,25 2,50 2,40 2,65

Cenník obedov pre ostatných - nie dôchodcov (€)

Obed Obed s dovozom
3,00 3,25