Príbeh tretí – pán Ján

Život je ťažký!

So 67 ročným Jánom sme sa spoznali v roku 2016, keď ho k nám priviedla jeho sestra. Ján v tom čase prebýval v pivnici, jedol to, čo mu pohodili, bol zneužívaný na ťažkú prácu a o svojom dôchodku mohol iba snívať.

Strácal kontrolu nad svojím životom

Pán Ján nemal nikdy na ružiach ustlané. Pochádza zo 4 súrodencov. Brat sa odsťahoval na stredné Slovensko, sestra sa vydala na východ a v okrese Rožňava zostal iba on a druhá sestra. Tá žiaľ tiež žila niekoľko rokov životom bezdomovca. Ján sa oženil so ženou, ktorá priviedla do manželstva 3 deti, ktoré si osvojil. V roku 1982 sa im narodili dvojčatá a manželia sa spoločne starali o 5 detí. Ťažká skúška prišla v roku 2013. Ján ovdovel. Bez podpory manželky postupne strácal kontrolu nad svojím životom. Deti sa mu rozleteli do sveta a záujem o otca sa vytrácal. Ďalšia životná skúška prišla, keď mu vyhorel dom. V tom čase s ním žil syn, jeden z dvojčiat. Otec so synom si museli začať hľadať náhradné bývanie.

Falošné útočisko

Pán Ján prežíval veľmi ťažký život. Strechu nad hlavou im vtedy poskytla rodina nebohej manželky. Začiatky u rodiny boli celkom dobré. Najmä, keď im Ján dával každý mesiac dôchodok. Vtedy bolo všetko v poriadku. „Lenže, postupne ma vytlačili z domu a ubytovali ma v pivnici. Využívali ma na ťažké práce a držali ma u seba len kvôli tomu, aby mohli na mňa poberať dôchodok“, smutne si spomína na nedávne udalosti pán Ján.

Šťastie v nešťastí

O neľudských podmienkach, v ktorých žil Ján, sa našťastie dozvedela jeho sestra. Aj keď žije 50 km od Rožňavy a vedela, že k sebe si ho zobrať nemôže, neváhala pricestovať. Rozhodla sa rázne zakročiť a zmierniť utrpenie svojho brata. V tom čase sa vo svojom malom byte starala o druhú sestru a o vážne chorého manžela. Vedela však, že v týchto tyranských podmienkach svojho brata už dlhšie nechať nemôže.

Mal strach, že ho nájdu

Ich cesta viedla do Charity. Prišli s prosbou, aby sme im pomohli a Jána ubytovali. Namiesto toho, aby si 64 ročný senior začal užívať svoj dôchodok, stal sa z neho bezdomovec a klient našej nocľahárne. V útulku sme voľné miesto nemali, a tak 7 mesiacov prespával v nocľahárni a počas dňa nám pomáhal s rôznymi prácami, ktorých je v Charite vždy dosť. Nechcel vôbec nikam chodiť a tvrdil, že u nás je v bezpečí. Aj k lekárovi išiel iba vtedy, keď sme ho sprevádzali. Neustále mal strach, že ho nájdu a znova bude musieť žiť v pivnici.
Ján návštevy nemáva. Syn, s ktorým žil, ho navštívil iba raz. Chcel peniaze. Keď zistil, že otcovi sa o dôchodok stará sestra a nedostane nič, viackrát už otca nenavštívil. Kontakt s ním udržuje iba jeho sestra, ktorá sa snaží pomáhať ako vie. Druhú sestru, s ťažkou diagnózou, medzitým už umiestnili v špecializovanom zariadení.

Pomocná ruka charity

„Môj brat je momentálne v útulku Charity. Pomohli mu zvládnuť to najťažšie a pomáhajú mu aj naďalej. V týchto dňoch sa snažia vybaviť mu vdovecký dôchodok a následne ho umiestniť do zariadenia pre seniorov“, hovorí Jánova sestra. Má to však komplikácie. Je tam dlhá čakacia listina a podmienka, že klient musí dosahovať príjem aspoň 300 €. Ján takýto príjem nemá. A zatiaľ nie je vôbec isté, či takýto príjem, spolu s vdoveckým dôchodkom, dosiahne. Ján je spokojný v našom zariadení, ale útulok neposkytuje vhodné podmienky pre seniorov. Ako senior by potreboval iný druh starostlivosti.

Zmeň tento príbeh

Dôstojné podmienky a starostlivosť vhodnú jeho veku a zdraviu by sme mu vedeli poskytnúť v našom charitnom zariadení. Nutne však potrebujeme rozšíriť existujúce priestory a zároveň sa legislatívne zmeniť na Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti. V tom prípade by sme mohli do zariadenia opatrovateľskej starostlivosti oficiálne prijímať aj seniorov, teda aj pán Ján by u nás našiel druhý domov a dôstojné podmienky pre život seniora.

Pomôžte nám zmeniť tento príbeh. Podporte zbierku Diecéznej charity Rožňava finančným príspevkom vo vašich farnostiach alebo na pracoviskách. Prispieť môžete aj na číslo účtu SK52 0200 0000 0014 0297 9754 do 31. 12. 2017, alebo cez darcovský portál Ľudia ľuďom na https://www.ludialudom.sk/vyzvy/5024
Zapojte sa do zbierky, ktorá stále trvá a vďaka Vašej pomoci nájde druhý domov a pokojnú starobu ďalší senior.

Ďakujeme Vám a želáme, aby ste posledné dni roka 2017 strávili pokojne a najmä v kruhu Vašej rodiny.