Príbeh prvý – pani Marta

Láska k blížnemu až za hranice

„Mám svoj vek a potrebujem konečne pokoj!“ Tieto slová vyslovila, s prosebným výrazom v tvári, dlhoročná klientka Diecéznej charity Rožňava, pani Marta.

Údery od života

Jej smutný životný príbeh je obrazom nekonečnej lásky k blížnemu, v jej prípade lásky k svojim deťom. Pani Marta mala úplne normálny život, manžela, deti aj prácu. Ťažko pracovala v malom závode ako pomocná pracovníčka.

Prvý úder od života dostala, keď ju v roku 1990, z organizačných dôvodov, prepustili zo zamestnania. Zároveň jej manžel vážne ochorel a pani Marta sa o neho niekoľko rokov starala. Ďalší úder prišiel, keď zomrel jej manžel. V byte zostala žiť s dvoma dospelými synmi, ktorí v tom čase nepracovali. Bola nútená vyžiť iba z vdovského dôchodku, ktorý im sotva pokryl výdavky na ich každodenný život. Po čase prišiel príkaz na exekúciu a rodina prišla o byt, v ktorom žili vyše 30 rokov.

Vtedy mala pocit, že sa jej zrútil celý svet. Ona sa však nepoddala. Zabojovala, lebo vedela, že synovia ju potrebujú a snažila sa oddane o nich starať naďalej.

Život na ulici

Pred desiatimi rokmi by si ani nepomyslela, že jej život by sa mohol tak radikálne zmeniť. Dnes je pani Marta 67 ročná seniorka bez strechy nad hlavou, s nízkym dôchodkom, bez podpory detí a vnúčat. Staršieho syna stratila pred troma rokmi ako 42 ročného. Ťažké životné podmienky, v ktorých žili, sa snažil utápať v alkohole, až kým jeho orgány celkom nezlyhali. Život na ulici ho veľmi zmenil a nakoniec aj úplne zničil.

Ani druhý syn sa nestal oporou pani Marte. Rovnako podľahol alkoholu aj „výherným“ automatom. Boli pre neho príležitosťou pre získanie peňazí na alkohol. Po rokoch alkoholizmu však vážne ochorel. Trpí na hepatitídu a poškodenie mozgu. Úradmi je uznaný za plne invalidného, ale nakoľko pracoval iba 12 rokov, nemá nárok na invalidný dôchodok.

Ďalšie dve deti majú svoje rodiny. Avšak ich životná situácia im neumožňuje zobrať si matku k sebe. Dcéra so svojou rodinou žije len z dávky v hmotnej núdzi a býva v jednej izbe s manželom a s dvoma deťmi. Syn žije v zahraničí. Matku by k sebe rád prijal, ale ona nedokáže opustiť svojho chorého syna a nechať ho samého na ulici.

Pomoc charity prišla v pravý čas

„Môj život bol, a vlastne stále je, komplikovaný. Priam neuveriteľnú pomoc som vtedy našla u pracovníkov Charitatívno sociálneho centra pri Diecéznej Charite v Rožňave. Poskytli nám polievku, dali oblečenie, zabezpečili lieky a povzbudili dobrým slovom. Charita nám pomáha už 8 rokov.

Na začiatku chodila pani Marta so synom iba na polievky, ale postupne začali využívať aj ostatné služby charity. Dnes obidvaja prespávajú v nocľahárni a navštevujú nízkoprahové denné centrum.

„Možno sa to bude zdať niekomu príliš obyčajné, ale to, že mi v Charitatívno sociálnom centre ponúkli na noc strechu nad hlavou, pre mňa znamenalo celý svet. Pomáhajú mne aj môjmu chorému synovi a viem, že okrem materiálnej pomoci tu nájdeme aj rodinné prostredie, ktoré nám tak veľmi chýba.“

Túžim po tom, aby sme mohli byť spolu

„Niekedy som svojou povahou možno prudká, ale kto by nebol, v mojej situácii? Modlím sa a verím, že raz budú aj moje prosby vyslyšané. Mám už svoj vek a potrebujem konečne pokoj! Aj ja mám zdravotné ťažkosti a som čoraz slabšia. Želám si iba jediné, aby som našla zariadenie, kde budem môcť bývať spolu so svojím chorým synom. Lenže syna do Domova pre seniorov prijať nemôžu, je príliš mladý a mňa zase nemôžu prijať do Domova sociálnych služieb, lebo som už stará. Keby Charita mala také zariadenie, kde nás môžu ubytovať obidvoch, bolo by to úžasné.“

Ale čo dovtedy?

„Stále verím v dobrých ľudí, ktorí sa snažia pomáhať núdznym a neodsudzujú ich kvôli chudobe, do ktorej sa dostali. Modlím sa a každý deň čakám na zázrak, že sa náš život zmení k lepšiemu.“

Príbeh pani Marty nie je ojedinelý. Rozšírením priestorových kapacít Domu Charity v Kokave nad Rimavicou a následným rozšírením cieľovej skupiny prijímateľov sociálnej pomoci by sme dokázali umiestniť aj pani Martu aj jej syna a poskytnúť im náležitú starostlivosť.

Zmeňte tento príbeh!

Podporte zbierku Diecéznej charity Rožňava finančným príspevkom vo vašich farnostiach alebo na pracoviskách. Prispieť môžete aj na číslo účtu SK52 0200 0000 0014 0297 9754 do 31. 12. 2017, alebo cez darcovský portál ĽudiaĽuďom na https://www.ludialudom.sk/vyzvy/5024

Zo srdca ďakujeme, že aj vďaka vašej podpore pomôžeme zmeniť tento príbeh.

Krásny adventný čas želá Diecézna Charita Rožňava