Aktuality

Čo máme nové?

Pomoc pre rodiny v Mníšku nad Hnilcom

pridal: Tatiana | dátum: 2. októbra 2017 | kategória: Gelnica

Dom Charty Gelnica už dlhšiu dobu spolupracuje v sociálnej oblasti i s obcou Mníšek nad Hnilcom. Detské ošatenie a školské pomôcky vyzbierané zo zbierky Školské pomôcky 2017 sme odovzdali rodinám v obci Mníšek nad Hnilcom. Išlo o rodiny žijúce na hranici chudoby, osamelým matkám a rodinám, ktorým bolo uložené výchovné opatrenie a s ktorými v rámci terénnej sociálnej práce v obci Mníšek nad Hnilcom intenzívne pracujeme v ich prirodzenom prostredí. Pomáhame im plniť úlohy vyplývajúce z plánu výchovného opatrenia. So začínajúcim školským rokom to bola pre rodiny významná pomoc.
V mene rodín ďakujeme. V spolupráci budeme aj naďalej pokračovať a napĺňať tak naše poslanie – pomáhať blížnemu svojmu.

Konečná Janka