Aktuality

Čo máme nové?

Poďakovania

pridal: Tatiana | dátum: 23. februára 2018 | kategória: Brezno

Spoločné Vianoce s DM Drogerie markt

Charitatívno sociálne centrum Najsvätejšej Trojice v Brezne zo srdca ďakuje predajni DM Drogerie markt v Brezne. Vďaka štedrosti tohto obchodného reťazca bolo naše centrum počas akcie ,,Spoločne s DM“ obdarované 120 ks kozmetických balíčkov. Niekoľko balíčkov sme darovali našim dobrovoľníkom ako poďakovanie za ich nezištnú pomoc charite a ostatné balíčky sme rozdelili sociálne slabším rodinám a našim seniorom, pre ktorých to znamenalo veľa. DM Drogerie markt nám zároveň darovala do charity hygienické vybavenie v hodnote 50,- € a zapojila nás do akcie  „Plienková pomoc 2018“. V mene charity aj v mene všetkých, ktorí pomoc DM Drogerie mohli využiť, zo srdca ďakujeme a želáme veľa úspechov.

Keď deti darujú deťom

Srdcia detí zo sociálne slabších rodín sa naplnili vďakou počas akcie “Vysielacia svätá omša”.
Táto charitatívna akcia spojená s vysielaním koledníkov Dobrej Noviny je každoročne obohatená o prinesenie ľubovolného daru od detí, ako priamej pomoci do regiónu. Tento rok chceme srdečne poďakovať deťom rožňavskej diecézy, ktoré darovali nášmu centru nové školské pomôcky. Všetky pomôcky sme rozdelili deťom zo sociálne slabších rodín. Naše poďakovanie patrí aj koordinátorkám akcie Lucke Ťažkej a Majke Kachničovej.

Za vašu ochotu a dobrý úmysel všetkým ďakujeme a vyprosujeme požehnanie. Pán Boh zaplať! Srdečné pozdravy z Brezna.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Autor: Ing. Janka Mičkyová, vedúca CHSC NT