Aktuality

Čo máme nové?

Ovocie a zelenina ako pomoc

pridal: Tatiana | dátum: 17. apríla 2018 | kategória: Nezaradené

Ovocie a zelenina, to sú potraviny, ktoré si prijímatelia sociálnych služieb nie vždy môžu dovoliť kúpiť. Často nemajú financie ani na základné suroviny. V Rožňave však máme možnosť týmto ľuďom pomôcť.

Od júna 2017 nám TESCO pravidelne prispieva potravinovými prebytkami z predajne. Ide hlavne o ovocie, zeleninu a pečivo, prípadne o iné potraviny s poškodeným obalom, ktoré sú nezávadné. Takto získané suroviny využívame na prípravu stravy pre ľudí bez prístrešia v nízkoprahovom centre, nocľahárni a útulku pri Charitatívno sociálnom centre Rožňava, ako aj rodinám v najťažšej sociálnej situácii z Rožňavy a okolia.

Prioritu tvoria viacpočetné rodiny. Táto forma pomoci nie je samozrejmá pre všetkých. Najprv musíme vedieť, či je daná rodina (jednotlivec) naozaj odkázaná práve na takúto pomoc, aby sme predišli zneužívaniu tejto sociálnej služby.

V spolupráci s terénnymi sociálnymi pracovníkmi, sociálnou kuratelou a pracovníkmi osveta zdravia sme týmto spôsobom rozdali potravinové balíčky už viac ako 60-tim rodinám.

Mária Hausová