Aktuality

Čo máme nové?

Keď osud ľuďom nepraje – jeden z našich príbehov

pridal: Brigita | dátum: 9. septembra 2019 | kategória: Brezno

Keď osud ľuďom nepraje. Príbeh rodiny, ktorá by bez pomoci iných už nebola spolu

Bez pomoci Charitatívno-sociálneho centra Najsvätejšej trojice v Brezne, by táto ťažko skúšaná rodina už nebola spolu.

Na Slovensku je množstvo rodín, ktoré žijú pod hranicou chudoby a musia počítať každé euro. Na Slovensku je množstvo rodín, ktoré žijú pod hranicou chudoby a musia počítať každé euro. (Zdroj: Umbrella group)

BREZNO. Mária (38) a Peter (42) majú spolu 6 detí. Ich najmenší Marek je vážne chorý – v priebehu prvého roku svojho života absolvoval už tri operácie srdca a ďalšie ho čakajú. Mária s ním trávi dlhé týždne v nemocnici, Peter sa zatiaľ stará o ostatné deti a keď sa čo i len trochu dá, ide robiť ako námedzný robotník. Bez pomoci Charitatívno-sociálneho centra Najsvätejšej trojice v Brezne, by táto ťažko skúšaná rodina už nebola spolu.

Pomohla breznianska charita

Marek sa pýtal na svet o takmer dva mesiace pred termínom. Od začiatku bol jeho stav veľmi vážny. Z breznianskej nemocnice išiel ihneď do Detského kardiocentra v Bratislave. Aj keď sa tvrdí, že zdravotná starostlivosť na Slovensku je kompletne krytá zo zdravotného poistenia, nie je to úplne pravda.

Prevoz Mareka do Bratislavy bolo treba zaplatiť. Za prvý rok to dovedna bolo 6-krát, z toho ho 3-krát poslali domov lebo nebol úplne zdravý a lekári operáciu srdca nemohli vykonať. Breznianska charita pomohla a niekoľko stoeurovú faktúru preplatila. Zdravotníctvo „zadarmo” znamená aj to, že ak nemáte peniaze, v nemocnici vám nedajú najesť. Najmä, keď sa neozvete. Mária sa pre pocit hanby neozvala, a tak celé týždne bola v bratislavskej nemocnici len na suchých rožkoch. Pracovníci charity sa to dozvedeli až neskôr, keď riešili jej chabý zdravotný stav a časté choroby.

Rodine pomáhajú aj prostredníctvom potravinovej zbierky

Mária a Peter bývajú spolu s deťmi vo veľmi stiesnených priestoroch, ktoré sa im zatiaľ darí ako-tak udržať. Deti sú často hladné. Nie je pre ne výnimočné ísť do postele bez večere. Cez školský rok pribúdajú starosti so školou. Okrem učenia je to aj nedostatok peňazí na školské pomôcky a na desiaty.

Mária je učiteľmi a školou neustále napomínaná za to, že deti nemajú nabalenú desiatu. Padli už aj vyhrážky o nahlásení na „sociálku“. Rodine charita pravidelne pomáha niekoľkokrát v týždni potravinami z potravinovej zbierky a pravidelných dodávok potravín po minimálnej dobe trvanlivosti z hypermarketov. Všetky deti Márie a Petra dostávajú z charitného šatníka oblečenie na leto i na zimu. Častým problémom chudobných ľudí a najmä viacdetných rodín je nedostatok peňazí na doplatky na lieky. Aj tu je pomoc v rámci Breznianskeho okresu nenahraditeľná a využíva ju aj Marekova rodina.

Sociálne služby využíva 570 občanov

Charitatívno-sociálne centrum Najsvätejšej Trojice v Brezne pomáha rodinám, ktorých osud je často podobný tomu, ktorý má rodina Márie a Petra. V Brezne začali činnosť v roku 2016 a postupne prechádzajú zmenami, ktorých cieľom je poskytovať službu tým najnúdznejším čo najlepšie a najefektívnejšie.

V súčasnosti evidujú 570 občanov, ktorí pravidelne využívajú ponúkané sociálne služby. Z tohto počtu je približne 20 prijímateľov pomoci bez domova. Centrum navštevujú aj rodiny nachádzajúce sa v hmotnej núdzi, ktorým poskytujú základné poradenstvo, ošatenie a potravinové balíčky. Ostatnú klientelu tvoria bezdomovci periodicky migrujúci do veľkých miest za lepšími podmienkami sociálneho zabezpečenia v útulkoch a nocľahárniach. Pravidelnú pomoc v súčasnosti ponúkajú stálym klientom z Brezna, ako aj obyvateľom okolitých obcí, menovite Čierny Balog, Pohronská Polhora, Rohozná, Valaská, Podbrezová, Bujakovo, Polomka a následné obce až po Telgárt.

Pre nepostačujúcu stravu sú klienti podvyživení

Väčšinou ide o mužov a ženy vo veku nad 45 rokov, s obmedzenými pracovnými schopnosťami rôzneho druhu. Centrum im ponúka pomoc s ošatením, zároveň poskytuje teplú polievku a k tomu pečivo v pracovných dňoch. Každodenne ich služby využíva 25 – 30 stálych klientov. Pre nepostačujúcu stravu sú títo klienti podvyživení a náchylnejší na psychické a mentálne poruchy, ktoré často vedú k rôznym typom nežiaducich závislosti, zároveň aj k ochoreniam ktoré ich obmedzujú v plnohodnotnom živote. Počas pracovných dní pravidelne poskytujú pomoc ako aj stravu pre 30 občanov z útulku v meste Brezno. Vďaka spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska prerozdeľujú potraviny po dobe minimálnej trvanlivosti poskytnuté z hypermarketov.

Spolupráca je nevyhnutná

„V našom nízkoprahovom dennom centre poskytujeme služby krízovej intervencie, ktoré v Brezne a v okolitých obciach tak veľmi chýbajú. Naši klienti dostávajú teplú stravu, zabezpečujeme im nevyhnutné ošatenie a obuv a majú možnosť vykonania nevyhnutnej základnej osobnej hygieny. Zároveň sa klientom poskytne pomoc formou odborného sociálneho poradenstva a sprevádzania pri uplatňovaní ich práv. Klientom poskytneme pomocnú ruku pri ťažkých životných situáciách, sprevádzame ich pri integrácii do spoločnosti, a tak napomáhame k zlepšeniu ich životnej úrovne. V našom zariadení pracujú kvalifikovaní pracovníci s vysokoškolským vzdelaním a ich asistenti, ktorí majú minimálne stredoškolské vzdelanie a sú na takýto druh práce osobnostne pripravení,“ informujú.

Pri aktivitách spolupracujú s poriadkovou službou mesta, mestskou nocľahárňou, terénnymi sociálnymi pracovníkmi, nemocnicou, súkromným gymnáziom Podbrezová a základnými školami z Brezna, mestskou políciou.

Čítajte viac: https://mybystrica.sme.sk/c/22203366/ked-osud-ludom-nepraje-pribeh-rodiny-ktora-by-bez-pomoci-inych-uz-nebola-spolu.html#ixzz5z0hEMUKg

Ak chcete podporiť naše aktivity a pomôcť nám pomáhať viac a lepšie, uvítame váš príspevok na našu činnosť. Môžete tak urobiť tu:

https://charitaroznava.darujme.sk/1835/

Ďakujeme!

Článok vyšiel v regionálnych novinách My Bystrica:

https://mybystrica.sme.sk/c/22203366/ked-osud-ludom-nepraje-pribeh-rodiny-ktora-by-bez-pomoci-inych-uz-nebola-spolu.html