Kategória

Nezaradené

27. mar 2018

Gelnica

Duchovná obnova v Dome charity Gelnica

Duchovná obnova je čas modlitby, rozjímania a prežívania Božej prítomnosti.

23. feb 2018

Brezno

Poďakovania

Keď deti darujú deťom. Spoločné sviatky s DM Drogerie markt.

23. feb 2018

Kokava nad Rimavicou

Spomienky na tohtoročné Fašiangy

Kokavskí folkloristi prišli do Domu charity sv. Vincenta de Paul.

21. feb 2018

Divín

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde

Fašiangová zábava v dennom stacionári v Divíne.

Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú.

MATÚŠ 25, 40

13. feb 2018

Nezaradené

Fašiangy má každý rád

Karneval v charitatívno-sociálnom stredisku v Rožňave.

5. feb 2018

Lučenec

Kde je vôľa, tam je cesta

Prvá pomoc pre núdznych u sv. Rity v Lučenci.

5. feb 2018

Gelnica

Burza šatstva pokračuje

Úspešné burzy šatstva v Mníšku nad Hnilcom.

8. jan 2018

Kokava nad Rimavicou

Ako prebiehal advent v Kokave

December v Kokave bol naplnený zážitkami a aktivitami.