Kategória

Nezaradené

23. aug 2021

Nezaradené

Organizačná štruktúra Diecéznej charity Rožňava

Organizačná štruktúra komentár k OŠ-1

9. aug 2021

Nezaradené

Výročná správa za rok 2020

Výročná správa 2020 Účtovná uzávierka

10. sep 2020

Nezaradené

Darované knihy pre klientov Diecéznej charity Rožňava

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave darovala knihy pre našich klientov, ktorí […]

10. sep 2020

Nezaradené

Opekačka

„Spoločenstvo, ktoré uchováva malé detaily lásky…, je miestom prítomnosti vzkrieseného.“ (Pápež František) […]

Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú.

MATÚŠ 25, 40

10. sep 2020

Nezaradené

Všetci sme pútnikmi na tejto zemi

Vo svätyniach možno spozorovať, ako Mária, Božia Matka zhromažďuje okolo seba deti, […]

30. júla 2020

Nezaradené

Návšteva pútnického miesta

Klienti CHSC Rožňava dňa 26.7. 2020 v nedeľu navštívili pútnické miesto v […]

20. júla 2020

Nezaradené

Výberové konanie Brezno

Diecézna Charita Rožňava s podporou Ministerstva vnútra SR/Úrad splnomocnenca vlády SR pre […]

15. júla 2020

Nezaradené

Výročná správa 2019

Vyrocna sprava2019 výkaz ziskov a strát 2019 DCHRV final (1) Súvaha výkaz