Aktuality

Čo máme nové?

Duchovná obnova v Dome charity Gelnica

pridal: Zuzana | dátum: 27. marca 2018 | kategória: Gelnica

Duchovná obnova je čas zastavenia sa a stretnutia s Bohom.

Je to čas získavania vedomostí a skúseností na život s Bohom a pre Boha.
V dňoch pôstneho obdobia sa dňa 20. 3. 2018 u nás konala duchovná obnova pod vedením Mons. Mgr. Dušan Lukáča, ktorej sa zúčastnili všetci zamestnanci Domu charity spolu s klientami denného stacionára.
Bol to čas spoločného rozjímania, modlenia, spoznávania sa a upevňovania pracovného kolektívu.

Autor: Ing. Hajdučková M.
Foto: Archív DCH Gelnica