Aktuality

Čo máme nové?

Dopytovo orientovaný projekt Podpora opatrovateľskej služby

pridal: Anton | dátum: 25. septembra 2019 | kategória: Nezaradené

Dopytovo orientovaný projekt Podpora opatrovateľskej služby

Projekt je realizovaný na území mesta Rožňava, Gelnica a Svedlár v období od 01.09.2019 do 30.10.2021 a prostredníctvom projektu je zamestnaných 10 kvalifikovaných opatrovateliek.

Hlavnou aktivitou projektu je poskytovanie opatrovateľskej služby, ktoré prebieha v zmysle zákona o sociálnych službách. Opatrovateľská služba je orientovaná na potreby klienta v prirodzenom prostredí, ktoré umožňujú ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii využívať miestne zdroje a inštitúcie, ako aj prirodzené vzťahy a väzby v lokalite.

Poskytovaná opatrovateľská služba zachováva a rozvíja podmienky na dôstojný život klientov v domácom prostredí a tým predchádza inštitucionálnej starostlivosti a umiestneniu klientov do zariadení.

 

Diecézna charita rožňava- plagát