Aktuality

Čo máme nové?

Dom charity Gelnica aktívne na XXVI. Gelnickom jarmoku

pridal: Tatiana | dátum: 16. augusta 2017 | kategória: Gelnica

Každoročnou tradíciou v meste Gelnica je Gelnický jarmok. Pre nás je to dobrá príležitosť aktívnej účasti a prezentácie našej charitatívno – sociálnej činnosti.
V stánku, ktorý nám poskytol Mestský úrad Gelnica, sme prezentovali výrobky klientov z Denného stacionára. S ich ponukou a prezentáciou našej činnosti pomáhali samotní prijímatelia služby, zamestnanci charity v Gelnici a ich rodinní príslušníci. Výťažok bude použitý na nákup potrebných ručných pomôcok a materiálu do Domu Charity Gelnica.