Aktuality

Čo máme nové?

Akcia TESCO

pridal: Tatiana | dátum: 30. novembra 2017 | kategória: Gelnica

Už začína byť tradíciou, že nás môžete stretnúť v obchodnom dome TESCO – GELNICA na potravinovej zbierke venovanej pomoci ľudom v núdzi.
A tak to bolo aj tohto roku od 9. do 11. 11. 2017.
Chcem vyjadriť touto cestou vrelú vďaku všetkým, ktorí sa na tejto akcií zúčastnili – zamestnancom, dobrovoľníkom, ale aj všetkým darujúcim. Akcia sa nám vydarila, darované potraviny použijeme na varenie stravy pre našich dôchodcov.
Všetkým nám šlo o dobrú vec – pomôcť. Ďakujeme!

Vedúca DCH – Gelnica