Charitatívno sociálne centrum ROŽŇAVA

Charitatívno sociálne centrum Rožňava
PlayPause
Charitatívno sociálne centrum Rožňava
Slider

Pre koho sme

V rámci Charitatívno sociálneho centra Rožňava poskytujeme sociálne služby zamerané na podanie pomocnej ruky ľuďom s nepriaznivým zdravím, ľuďom bez domova a ostatným marginalizovaným skupinám.

Čo ponúkame

V Charitatívno sociálnom centre v Rožňave ponúkame nasledovné služby. Ich bližší popis sa zobrazí po kliknutí na názov služby.
Domácu opatrovateľskú službu poskytujeme luďom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby a ich stupeň odkázanosti dosahuje najmenej úroveň II. Opatrovanie zahŕňa úkony podľa individuálnych potrieb klientov.
 • pomoc pri obliekaní
 • nákupy potravín
 • zabezpečenie stravovania
 • pomoc pri hygiene
 • sprevádzanie k lekárovi a iné
Viac o Opatrovateľskej službe v domácnosti>>>
Službu ponúkame osobám s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na zdravotnú pomôcku. Pomôcky zapožičiavame na dobu určitú, a to podľa platného cenníka.

Viac o službe Zapožičiavanie zdravotných pomôcok >>>
Je určené pre ľudí bez domova a tých, ktorí nemajú zabezpečené základné životné potreby, ani ubytovanie. V nízkoprahovom dennom centre pre nich zabezpečujeme:
 • sociálny šatník
 • výdaj desiatových polievok
 • osobnú hygienu a pranie šatstva
 • záujmovú činnosť
 • sociálne poradenstvo
Viac o službe Nízkoprahové denné centrum >>>
Celodennú pobytovú službu ponúkame pre osoby, ktoré nemajú zabezpečené podmienky na uspokojenie základných životných potrieb. Kapacita útulku je 6 osôb. V priestoroch majú k dispozícii vlastnú kúpelňu, kuchyňu, podmienky na pranie a žehlenie šatstva, ako aj možnosť sociálneho poradenstva a záujmovej činnosti. Pobyt v útulku je len dočasný.

Viac o službe Útulok >>>
V nocľahárni poskytujeme ubytovanie ľuďom bez domova za účelom prenocovania, vykonania osobnej hygieny a prípravy stravy v čase 19:00 - 7:00 hod.

Viac o službe Nocľaháreň >>>
Poradenstvo je zamerané na riešenie problémových situácií občanov v núdzi a poskytovanie informácií o jednotlivých úradoch, sociálnom systéme a možnostiach jeho využitia. Klientom radíme ohľadne evidencie na úrade práce, nároku na jednotlivé sociálne služby, vybavenia dávky v hmotnej núdzi, pomáhame pri komunikácii s exekútormi aj pri vybavovaní dokladov. Ide o komplexné poradenstvo a pomoc pri riešení klientovej situácie. Špecializované poradenstvo poskytujeme v spolupráci s Arcidiecéznou charitou Košice.
Na základe spolupráce s Potravinovou bankou Slovenska, TESCOM Rožňava a Tornaľa sprostredkujeme pomoc, najmä pre rodiny v núdzi, so základnými potravinami. Potravinová pomoc je poskytovaná a konzultovaná individuálne. Pri posudzovaní a distribúcii pomáhajú aj pracovníci z odboru sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately.

Kde nás nájdete

Kósu-Schoppera 141/22
048 01 Rožňava
GPS: 48.6607439, 20.5286314

e-mail: roznava@charitaroznava.sk
mobil: +421 911 247 448
telefón: +421 58 44 31 663

Aktivity a spolupráca

Duchovná starostlivosť

Zamestnanci aj prijímatelia služieb majú možnosť využívať modlitbovú miestnosť na stíšenie sa a na modlitbu. Každé ráno sa pracovný deň začína krátkou spoločnou modlitbou. Raz až dvakrát do mesiaca je tu slúžená svätá omša s duchovným správcom Diecéznej charity Rožňava. Miestne spoločenstvo Kruciáta je otvorené pre stretávanie sa s tými, ktorí mali a majú problém s alkoholizmom.

 

Aktivity

 • Každoročná účasť na para hrách Boccia, ktoré sa konajú pri príležitosti Dní mesta Rožňava.
 • Účasť na charitatívnom koncerte Charitánia.
 • Účasť na celoslovenských púťach Slovenskej katolíckej charity ako aj na púťach diecézy.
 • Účasť na besedách so sociálnou tematikou.
 • Účasť na zbierke „Potravinová pomoc“ v spolupráci s Tescom.

 

Spolupráca a finančná podpora

V rámci zabezpečenia chodu sociálnych služieb nášho zariadenia spolupracujeme najmä s mestom Rožňava a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Taktiež spolupracujeme s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave na viacerých projektoch podpory zamestnanosti. Pomoc prichádza aj od miestnych dobrodincov, napr. pri darovaní 2 % z dane alebo venovaním oblečenia do šatníka. V rámci zachovania bezpečnosti a poriadku, naše zariadenie spolupracuje aj s Mestskou políciou Rožňava.

Najnovšie články strediska Rožňava

 • Fašiangy má každý rád

  Fašiangy má každý rád

  Fašiangy sú obdobím, ktoré má každý rád. Zábava, plesy, hudba, dobré jedlo…. Čas, keď je všetko naopak. V charitatívno-sociálnom stredisku v Rožňave sme sa rozhodli spraviť karneval. Prijímatelia sociálnych služieb boli v čase prípravy plní elánu. Vlastnoručne si vyrobili masky z papiera a šiat …Čítať viac »
 • Aj ľudia bez domova chcú prežívať sviatky

  Aj ľudia bez domova chcú prežívať sviatky

  V nízkoprahovom dennom centre v Rožňave sme sa rozhodli, že pomôžeme našim klientom pripraviť sa na vianočnú atmosféru. Môžu tak plnšie prežiť pokojné a radostné sviatky. Adventné obdobie začali tým, že pred vchodom do budovy vyrobili veľký adventný veniec, ktorý všetkým pripomína príchod …Čítať viac »
 • Talenty sú v každom jednom

  Talenty sú v každom jednom

  Prijímatelia sociálnych služieb v zariadeniach rožňavskej charity sa zapájajú do aktivít, pri ktorých pomáhajú tak sebe ako aj charite. V Rožňave sa v rámci aktivačných prác starajú o čistotu priestorov a okolia budovy, zveľaďujú si spoločenskú miestnosť a pomáhajú pracovníkom, ako vedia. Počas voľného času …Čítať viac »
 • Získali diplom za prekonávanie problémov

  Získali diplom za prekonávanie problémov

  4. októbra sme v Rožňave realizovali projekt pod názvom Ukážme chudobným a sociálne vylúčeným občanom krásy našej krajiny, podporovaný obchodným domom TESCO Tornaľa. Pri tejto príležitosti sme prežili s našou partiou z nízkoprahu jeden perfektný deň; deň plný zábavy, spoločnej opekačky a športových …Čítať viac »
 • Je dobré načúvať, čo nám hovoria skúsenejší

  Je dobré načúvať, čo nám hovoria skúsenejší

  V rámci tohto predsavzatia som sa spolu s kolegyňami Mgr. Helenou Katonovou a Mgr. Máriou Hausovou zúčastnila na medzinárodnej vedeckej konferencii pod názvom Úlohy zdravotníctva a sociálnej práce v dnešnej spoločnosti. Organizátorom bola Asociácia pre sociálny rozvoj a podporu občanov SR, záštitu prevzal rektor a zriaďovateľ VŠ …Čítať viac »