Charitatívno sociálne centrum sv. Rity LUČENEC

Charitatívno sociálne centrum sv. Rity LUČENEC

Charitatívno sociálne centrum sv. Rity LUČENEC
Slider

 

Pre koho sme

V rámci Charitatívno sociálneho centra v Lučenci poskytujeme sociálne služby zamerané na pomoc ľuďom v nepriaznivej životnej situácii, ľuďom bez domova a osobám, ktoré sa z rozličných príčin ocitli v hmotnej núdzi. Túto pomoc poskytujeme v dvoch zariadeniach.

Čo ponúkame

V Charitatívno sociálnom centre sv. Rity v Lučenci ponúkame nasledovné služby. Ich bližší popis sa zobrazí po kliknutí na názov služby.
Nízkoprahové denné centrum je určené ľuďom bez domova a tým, ktorí nemajú zabezpečené základné životné potreby. Poskytujeme im:
 • sociálny šatník
 • výdaj desiatových polievok
 • možnosť osobnej hygieny a prania šatstva
 • záujmovú činnosť
 • sociálne poradenstvo
Viac o službe Nízkoprahové denné centrum >>>
Základné sociálne poradenstvo poskytujeme každému, kto o pomoc požiada. Ide o podanie informácii typu, na ktorú inštitúciu sa obrátiť v prípade potreby riešenia nejakého problému, prípadne odporučenie na odbornú pomoc vzhľadom na závažnosť problému.
Potravinová pomoc je sprostredkovanie základných potravín, najmä pre rodiny v núdzi. Prideľujeme ju na základe individuálnej konzultácie. Pri posudzovaní a distribúcii nám pomáhajú dobrovoľníci charity, pracovníci z odboru sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, ako aj terénni sociálni pracovníci v meste Lučenec.
V Charitatívno sociálnom centre Anjelik v Lučenci poskytujeme matkám a deťom zo znevýhodneného prostredia spoločný priestor na rozvoj vzájomných vzťahov. Ide o druh sociálnej rehabilitácie. Cieľom je, aby matky získali rodičovské zručnosti, zlepšili sa vo výchove a v prístupe k svojim deťom, naučili sa hospodárne a zdravo variť, ako aj finančnej gramotnosti. Školopovinným deťom pomáhame v príprave na školské vyučovanie.

Kde nás nájdete

Železničná 7
984 01 Lučenec
GPS: 48.3286673, 19.6690601

e-mail: lucenec@charitaroznava.sk
mobil: +421 911 278 555

Aktivity a spolupráca

Aktivity

 • Letný tábor pre deti zo znevýhodneného prostredia.
 • Účasť na celoslovenských púťach Slovenskej katolíckej charity ako aj na púťach diecézy.
 • Účasť na besedách so sociálnou tematikou.
 • Účasť na zbierke „Potravinová pomoc“ v spolupráci s Tescom.

 

Spolupráca a finančná podpora

V rámci zabezpečenia chodu sociálnych služieb nášho zariadenia spolupracujeme najmä s mestom Lučenec a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Podpora prichádza aj od miestnych dobrodincov, napr. darovaním oblečenia do šatníka. V rámci zachovania bezpečnosti a poriadku naše zariadenie spolupracuje aj s Mestskou políciou Lučenec.

Najnovšie články strediska Lučenec

 • Kde je vôľa, tam je cesta

  Kde je vôľa, tam je cesta

  „Chudobných budete mať vždy medzi sebou.“ Tieto Ježišove slová nenechajú chladným úprimne veriaceho človeka. Pomoc tým najbiednejším je prejavom lásky k Bohu a lásky k blížnemu. Zároveň je to prejav potreby podeliť sa s tými, ktorí to potrebujú. „Kto má dvoje šiat, nech dá …Čítať viac »
 • Kto je Edo?

  Kto je Edo?

  Život prináša zaujímavé stretnutia. To, o ktorom Vám chcem písať, je jedným z nich. Pred jeden a pol rokom som začal pracovať v Charite sv. Rity v Lučenci ako dobrovoľník. Mojou prácou bolo vydávať polievku núdznym. Niektorí sa chodili do …Čítať viac »
 • Novinky z Charity v Lučenci

  Novinky z Charity v Lučenci

  Tak sme sa konečne dočkali. Od októbra  sa náš tým rozrástol o dve nové kolegyne. Už po niekoľkých dňoch bolo cítiť, že prišli naslovovzaté odborníčky, ktoré milujú Pána Ježiša, od ktorého čerpajú silu pre svoju službu. Jednou z nich je …Čítať viac »
 • Tím v Lučenci sa rozrastá, môžeme viac pomáhať núdznym

  Tím v Lučenci sa rozrastá, môžeme viac pomáhať núdznym

  Charitatívne a sociálne centrum sv. Rity prechádza v poslednom období niekoľkými výraznými zmenami. Centrum dlhé roky fungovalo na dobrovoľníckej báze. Veľká vďaka patrí  všetkým nadšencom, ktorí z lásky ku Kristovi, od ktorého pramení všetko dobro, pred mnohými rokmi rozbehli toto bohumilé dielo …Čítať viac »