Dom charity GELNICA

Dom charity Gelnica
Dom charity Gelnica
Slider

Pre koho sme

V rámci Domu charity Gelnica poskytujeme sociálne služby pre občanov mesta Gelnica a okolia. Naša činnosť je zameraná na podanie pomocnej ruky ľudom so zabezpečením pokojnej a radostnej staroby, ľuďom s nepriaznivým životným osudom, osamoteným, bez domova a ostatným sociálnym skupinám.

Čo ponúkame

V Dome charity v Gelnici ponúkame nasledovné služby. Ich bližší popis sa zobrazí po kliknutí na názov služby.
V zariadení je možnosť objednať si stravu podľa týždenného jedálneho lístka. Jedálny lístok je rozmanitý a prispôsobený aj diétnej strave. Klienti majú možnosť naobedovať sa v jedálni nášho zariadenia, alebo im zabezpečíme rozvoz obedov priamo do ich domácnosti. Varíme od pondelka do soboty, vrátane sviatkov. Ponúkame možnosť objednať si obed aj na nedeľu. Pre dôchodcov poskytujeme prijateľné ceny v závislosti od výšky ich dôchodku.

Viac o službe Rozvoz obedov >>>
Služby denného stacionára sú určené ľuďom so stupňom odkázanosti III a viac, ktorí potrebujú starostlivosť a dohľad, ale aj ľuďom, ktorí radi trávia svoj voľný čas v spoločnosti iných ľudí, alebo radi vykonávajú rôzne záujmové činnosti. Snažíme sa byť ústretoví a zameriavať sa na individuálne potreby našich klientov podľa ich záujmov, potrieb a možností. Počas pobytu v Dennom stacionári im poskytujeme stravovanie (desiatu, obed, olovrant), aj opatrovateľskú službu. Klienti majú možnosť pravidelného denného odpočinku.
Službu denného stacionára poskytujeme v pracovné dni od 7:00 do 15:00 hod. V tomto čase klientom poskytujeme aj dovoz a odvoz do Denného stacionára.

Viac o službe Denný stacionár >>>
Domácu opatrovateľskú službu poskytujeme ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby a ich stupeň odkázanosti dosahuje najmenej úroveň II. Opatrovanie zahŕňa úkony podľa individuálnych potrieb klientov.
 • pomoc pri obliekaní
 • nákupy potravín
 • zabezpečenie stravovania
 • pomoc pri hygiene
 • sprevádzanie k lekárovi a zabezpečenie liekov
Viac o Opatrovateľskej službe v domácnosti>>>
Zabezpečujeme doprovod na úrady, na poštu, k lekárovi, bohoslužby v rámci mesta Gelnica. Sporadické úkony opatrovateľskej služby
 • zabezpečenie zdravotných pomôcok a liekov
 • pranie a žehlenie
 • navštevovanie klientov za účelom zmiernenia opustenosti - v zariadení aj v ich domácnostiach
 • základné sociálne poradenstvo
 • vybavovanie rôznych úradných záležitostí
Službu ponúkame osobám s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na zdravotnú pomôcku. Pomôcky zapožičiavame na dobu určitú podľa platného cenníka, v spolupráci s Charitatívno sociálnym centrom Rožňava.

Viac o službe Požičiavanie zdravotných pomôcok >>>

Kde nás nájdete

Slovenská č. 66
056 01 Gelnica
GPS: 48.8570068, 20.9362933

e-mail: gelnica@charitaroznava.sk
telefón: +421 53 48 21 408
mobil: +421 911 942 662

Aktivity a spolupráca

Duchovná starostlivosť

Zamestnanci aj prijímatelia služieb majú možnosť využívať modlitbovú miestnosť na stíšenie sa aj na modlitbu.

 

Aktivity

 • Účasť na Gelnickom Jarmoku - prezentácia činnosti Denného stacionára v Gelnici.
 • Účasť na aktivitách mesta Gelnica - mesiac úcty k starším, výstavy v múzeu mesta Gelnica a iné.
 • Účasť na celoslovenských púťach Slovenskej katolíckej charity ako aj na púťach diecézy.
 • Účasť na besedách so sociálnou tématikou.
 • Účasť na bohoslužbách v rímskokatolíckom kostole v Gelnici.
 • Účasť na zbierke „Potravinová pomoc“ v spolupráci s Tescom.
 • Zabezpečovanie vianočných darčekov a školských pomôcok v rámci zbierky pre sociálne odkázané rodiny.
 • Posedenie pri vianočnom stromčeku.

 

Spolupráca a finančná podpora

V rámci zabezpečenia chodu sociálnych služieb nášho zariadenia spolupracujeme najmä s mestom Gelnica a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Taktiež spolupracujeme aj s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi, na projektoch zameraných na podporu zamestnanosti. Pomoc prichádza aj od miestnych dobrodincov, napr. pri darovaní 2 % z dane.

Najnovšie články strediska Gelnica

 • Babie leto u nás, v gelnickej charite

  Babie leto u nás, v gelnickej charite

  Vonku je krásny jesenný čas – „babie leto“. Bola by veľká škoda nevyužiť ho. A tak sme sa rozhodli, že spojíme pekné s užitočným a skrášlime si naše pracovisko v Dome charity Gelnica. Budova, v ktorej pracujeme, už prežila nejeden ten rôčik a z času …Čítať viac »
 • Pracovníčky z Gelnice dostali ocenenie

  Pracovníčky z Gelnice dostali ocenenie

  V polovici októbra sa väčšina zamestnancov stretla na spoločnej púti slovenských charít v Spišskej Kapitule. Ide o každoročnú tradíciu, kedy spoločne ďakujeme Pánovi za to, že môžeme vykonávať naše poslanie. Sv. omšu celebroval Mons. Štefan Sečka, prezident Slovenskej katolíckej charity. V rámci stretnutia prebehlo …Čítať viac »
 • Pomoc pre rodiny v Mníšku nad Hnilcom

  Pomoc pre rodiny v Mníšku nad Hnilcom

  Dom Charty Gelnica už dlhšiu dobu spolupracuje v sociálnej oblasti i s obcou Mníšek nad Hnilcom. Detské ošatenie a školské pomôcky vyzbierané zo zbierky Školské pomôcky 2017 sme odovzdali rodinám v obci Mníšek nad Hnilcom. Išlo o rodiny žijúce na …Čítať viac »
 • Dom charity Gelnica aktívne na XXVI. Gelnickom jarmoku

  Dom charity Gelnica aktívne na XXVI. Gelnickom jarmoku

  Každoročnou tradíciou v meste Gelnica je Gelnický jarmok. Pre nás je to dobrá príležitosť aktívnej účasti a prezentácie našej charitatívno – sociálnej činnosti. V stánku, ktorý nám poskytol Mestský úrad Gelnica, sme prezentovali výrobky klientov z Denného stacionára. S ich …Čítať viac »

Prezentácia Veľtrh pre seniorov