Dom charity GELNICA

Dom charity Gelnica
Dom charity Gelnica
Slider

Pre koho sme

V rámci Domu charity Gelnica poskytujeme sociálne služby pre občanov mesta Gelnica a okolia. Naša činnosť je zameraná na podanie pomocnej ruky ľudom so zabezpečením pokojnej a radostnej staroby, ľuďom s nepriaznivým životným osudom, osamoteným, bez domova a ostatným sociálnym skupinám.

Čo ponúkame

V Dome charity v Gelnici ponúkame nasledovné služby. Ich bližší popis sa zobrazí po kliknutí na názov služby.
V zariadení je možnosť objednať si stravu podľa týždenného jedálneho lístka. Jedálny lístok je rozmanitý a prispôsobený aj diétnej strave. Klienti majú možnosť naobedovať sa v jedálni nášho zariadenia, alebo im zabezpečíme rozvoz obedov priamo do ich domácnosti. Varíme od pondelka do soboty, vrátane sviatkov. Ponúkame možnosť objednať si obed aj na nedeľu. Pre dôchodcov poskytujeme prijateľné ceny v závislosti od výšky ich dôchodku.

Viac o službe Rozvoz obedov >>>
Služby denného stacionára sú určené ľuďom so stupňom odkázanosti III a viac, ktorí potrebujú starostlivosť a dohľad, ale aj ľuďom, ktorí radi trávia svoj voľný čas v spoločnosti iných ľudí, alebo radi vykonávajú rôzne záujmové činnosti. Snažíme sa byť ústretoví a zameriavať sa na individuálne potreby našich klientov podľa ich záujmov, potrieb a možností. Počas pobytu v Dennom stacionári im poskytujeme stravovanie (desiatu, obed, olovrant), aj opatrovateľskú službu. Klienti majú možnosť pravidelného denného odpočinku.
Službu denného stacionára poskytujeme v pracovné dni od 7:00 do 15:00 hod. V tomto čase klientom poskytujeme aj dovoz a odvoz do Denného stacionára.

Viac o službe Denný stacionár >>>
Domácu opatrovateľskú službu poskytujeme ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby a ich stupeň odkázanosti dosahuje najmenej úroveň II. Opatrovanie zahŕňa úkony podľa individuálnych potrieb klientov.
 • pomoc pri obliekaní
 • nákupy potravín
 • zabezpečenie stravovania
 • pomoc pri hygiene
 • sprevádzanie k lekárovi a zabezpečenie liekov
Viac o Opatrovateľskej službe v domácnosti>>>
Zabezpečujeme doprovod na úrady, na poštu, k lekárovi, bohoslužby v rámci mesta Gelnica. Sporadické úkony opatrovateľskej služby
 • zabezpečenie zdravotných pomôcok a liekov
 • pranie a žehlenie
 • navštevovanie klientov za účelom zmiernenia opustenosti - v zariadení aj v ich domácnostiach
 • základné sociálne poradenstvo
 • vybavovanie rôznych úradných záležitostí
Službu ponúkame osobám s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na zdravotnú pomôcku. Pomôcky zapožičiavame na dobu určitú podľa platného cenníka, v spolupráci s Charitatívno sociálnym centrom Rožňava.

Viac o službe Požičiavanie zdravotných pomôcok >>>

Kde nás nájdete

Slovenská č. 66
056 01 Gelnica
GPS: 48.8570068, 20.9362933

e-mail: gelnica@charitaroznava.sk
telefón: +421 53 48 21 408
mobil: +421 911 942 662

Aktivity a spolupráca

Duchovná starostlivosť

Zamestnanci aj prijímatelia služieb majú možnosť využívať modlitbovú miestnosť na stíšenie sa aj na modlitbu.

 

Aktivity

 • Účasť na Gelnickom Jarmoku - prezentácia činnosti Denného stacionára v Gelnici.
 • Účasť na aktivitách mesta Gelnica - mesiac úcty k starším, výstavy v múzeu mesta Gelnica a iné.
 • Účasť na celoslovenských púťach Slovenskej katolíckej charity ako aj na púťach diecézy.
 • Účasť na besedách so sociálnou tématikou.
 • Účasť na bohoslužbách v rímskokatolíckom kostole v Gelnici.
 • Účasť na zbierke „Potravinová pomoc“ v spolupráci s Tescom.
 • Zabezpečovanie vianočných darčekov a školských pomôcok v rámci zbierky pre sociálne odkázané rodiny.
 • Posedenie pri vianočnom stromčeku.

 

Spolupráca a finančná podpora

V rámci zabezpečenia chodu sociálnych služieb nášho zariadenia spolupracujeme najmä s mestom Gelnica a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Taktiež spolupracujeme aj s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi, na projektoch zameraných na podporu zamestnanosti. Pomoc prichádza aj od miestnych dobrodincov, napr. pri darovaní 2 % z dane.

Najnovšie články strediska Gelnica

 • Burza šatstva pokračuje

  Burza šatstva pokračuje

  Poslednú burzu šatstva v obci Mníšek nad Hnilcom sme ukončili s tým, že sa do obce vrátime čím skôr, ako si to žiadali občania obce a okolia. Prešiel mesiac a pol a my sme sa rozhodli , že burzu zopakujeme. Za veľkej duchovnej podpory a prispenia …Čítať viac »
 • Vianočné posedenie v Dome charity Gelnica

  Vianočné posedenie v Dome charity Gelnica

  Je našou každoročnou tradíciou, že u nás v Dome charity Gelnica sa stretávame, aby sme si priblížili najkrajší kresťanský sviatok – sviatok Vianoc. Dňa 13. 12. 2017 sme u nás v Dome charity Gelnica privítali našich dôchodcov v hojnom počte. Posedenie sa konalo pod záštitou …Čítať viac »
 • Burza šatstva v Mníšku nad Hnilcom

  Burza šatstva v Mníšku nad Hnilcom

  Nie každý si môže dovoliť ísť do obchodu a nakúpiť ošatenie pre svoje deti. Vonku je čoraz chladnejšie a v Dome charity Gelnica sme sa rozhodli, že pomôžeme. V poslednom čase k nám začali chodiť ponuky, či by sme nevedeli zužitkovať detské ošatenie – …Čítať viac »
 • Akcia TESCO

  Akcia TESCO

  Už začína byť tradíciou, že nás môžete stretnúť v obchodnom dome TESCO – GELNICA na potravinovej zbierke venovanej pomoci ľudom v núdzi. A tak to bolo aj tohto roku od 9. do 11. 11. 2017. Chcem vyjadriť touto cestou vrelú …Čítať viac »
 • Babie leto u nás, v gelnickej charite

  Babie leto u nás, v gelnickej charite

  Vonku je krásny jesenný čas – „babie leto“. Bola by veľká škoda nevyužiť ho. A tak sme sa rozhodli, že spojíme pekné s užitočným a skrášlime si naše pracovisko v Dome charity Gelnica. Budova, v ktorej pracujeme, už prežila nejeden ten rôčik a z času …Čítať viac »

Prezentácia Veľtrh pre seniorov