Dom charity sv. Anny DIVÍN

Dom charity Gelnica
Dom charity sv. Anny DIVÍN - Dom charity sv. Anny DIVÍN
Slider

Pre koho sme

V Dome charity sv. Anny ponúkame sociálnu službu pre občanov obce Divín, ale aj okolitých obcí. Našimi klientami sú seniori, ktorí žijú v rodinách s aktívne pracujúcimi členmi rodiny, ktorí im nemôžu zabezpečiť celodennú starostlivosť a zároveň ich nechcú umiestniť do iných zariadení sociálnych služieb. Rovnako osamelí občania, ktorí trpia stratou sociálnych kontaktov a zdravotne postihnutí občania. Pobytom v dennom stacionári nie sú vylúčení z rodinného prostredia.

Čo ponúkame

V Dome charity sv. Anny v Divíne ponúkame nasledovné služby.
Denný stacionár v Dome charity sv. Anny v Divíne poskytuje sociálnu službu pre osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby so stupňom odkázanosti III až VI. Kapacita Denného stacionára je 14 osôb. Prijímateľom sociálnej služby poskytujeme opatrovateľskú starostlivosť, stravovanie (desiatu, obed, olovrant), pomoc pri obliekaní, stravovaní, hygiene. V rámci sociálnej rehabilitácie im pomáhame napríklad s nácvikom používania pomôcky, podporujeme ich samostatný pohyb, učíme ich prácam v domácnosti a prostredníctvom rôznych spoločenských hier sa snažíme aktivizovať ich pamäť, myslenie aj komunikačné schopnosti. Podľa potrieb robíme klientom doprovod k lekárovi, do lekárne, pri nákupoch a tiež im poskytujeme dovoz a odvoz do zariadenia. Súčasťou sociálnych služieb je aj sociálne poradenstvo a záujmová činnosť.

Viac o službe Denný stacionár >>>

Kde nás nájdete

Námestie Mieru 654/3
985 52 Divín
GPS: 48.4499368, 19.53204679999999

e-mail: divin@charitaroznava.sk
telefón: +421 47 43 34 136

Aktivity a spolupráca

Duchovná starostlivosť

Zamestnanci aj prijímatelia služieb majú možnosť využívať priestory oddychovej miestnosti na stíšenie sa a modlitbu. Každé ráno sa pracovný deň začína krátkou spoločnou modlitbou. Každý piatok mávajú naši prijímatelia Biblickú hodinku - stretnutie s miestnymi duchovnými. Taktiež si vytvorili modlitebnú skupinku, kde sa každú stredu modlia na nejaký úmysel.

 

Aktivity

 • Účasť na celoslovenských púťach Slovenskej katolíckej charity ako aj na púťach farnosti.
 • Účasť na aktivitách obce Divín.
 • Účasť na bohoslužbách v rímskokatolíckom kostole v Divíne.
 • Deň otvorených dverí.
 • Účasť na zbierke „Potravinová pomoc“ v spolupráci s Tescom.
 • Vianočná besiedka spolu s deťmi z MŠ a ZŠ v Divíne.

 

Spolupráca a finančná podpora

V rámci zabezpečenia chodu sociálnych služieb nášho zariadenia spolupracujeme najmä s obcou Divín, farnosťou Divín a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Podpora prichádza aj od miestnych dobrodincov prostredníctvom 2 % z dane. Spolupracujeme aj s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Lučenci na projektoch podpory zamestnanosti a taktiež sa snažíme získavať finančné prostriedky cez granty a projekty rôznych spoločností.

Najnovšie články strediska Divín

 • Vianočné posedenie v Divíne

  Vianočné posedenie v Divíne

  V jasličkách Ježiško taký je malý, A predsa jemu klaňali sa králi. Taký chudobný v jasličkách drieme A predsa on je Pán neba i zeme.   Keď nastal čas Vianoc a my sme sa opäť stretli pri spoločnom stole, aby sme si popriali vzájomnú úctu, lásku …Čítať viac »
 • Ako škôlkari roztancovali starkých

  Ako škôlkari roztancovali starkých

  „Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo sa mu zračí v oku, podľa slov, podľa vrások a bielych vlasov.“ Október je mesiacom úcty k starším.  Preto sme sa aj my v Divíne rozhodli pripraviť seniorom v dennom …Čítať viac »
 • Leto končí, zážitky pokračujú

  Leto končí, zážitky pokračujú

  Aj keď už začína sychravé počasie, teplo predsa len ešte nevymizlo. K teplým slnečným dňom neodmysliteľne patria výlety. Nemohlo byť inak ani u nás v Dome charity sv. Anny v Divíne. Letné lúče nás vylákali k vode, k priehrade Ružiná. …Čítať viac »
 • Otvorili dvere možností pre spoluobčanov

  Otvorili dvere možností pre spoluobčanov

  V Dome charity svätej Anny v Divíne sa 27. júna 2017 uskutočnil Deň otvorených dverí. Do priestorov zariadenia boli pozvaní seniori z obce a blízkeho okolia, s ich rodinnými príslušníkmi. Cieľom bolo oboznámiť ich s priestormi, prácou, činnosťami a aktivitami …Čítať viac »

Prezentácia Veľtrh pre seniorov