Strediská

Diecézna charita Rožňava napĺňa a zabezpečuje svoje poslanie prostredníctvom práce Centra Diecéznej charity Rožňava a ďalších šiestich stredísk v rožňavskej diecéze. V rámci členenia diecézy pôsobíme v okresoch Rožňava, Gelnica, Lučenec, Brezno a Poltár; v rámci územno – správneho členenia na území samosprávnych krajov Košice a Banská Bystrica.

Viac informácií o našich charitatívno sociálnych strediskách vám poskytneme na nasledujúcich podstránkach jednotlivých centier:

Farské charity

Súčasťou Diecéznej charity sú aj viaceré farské charity. Podľa platných stanov sú registrované ako dobrovoľné zložky Diecéznej charity Rožňava.  Vo väčšine ich zastrešujú a organizujú správcovia farností. Činnosť farskej charity je zameraná na sociálnu, charitatívnu a duchovnú pomoc ľuďom v núdzi, podľa potrieb v jednotlivých farnostiach alebo obciach. Mnohé farnosti vykonávajú poslanie charity bez registrácie a bez organizačného začlenenia, teda ako dobrovoľníci.