Dokumenty organizácie

Stanovy Diecéznej Charity Rožňava
Stanovy Diecéznej Charity Rožňava

Výročné správy

Výročná správa Diecéznej charity Rožňava, 2016
Výročná správa Diecéznej charity Rožňava, 2016