Pomáhajú nám

  • Poďakovanie Maltézskemu rádu

    Poďakovanie Maltézskemu rádu

    Od júla 2017 začala Diecézna charita Rožňava spolupracovať s Maltézkym rádom Kežmarok. Spolupráca je zameraná na účely poskytovania služieb v Nízkoprahových denných centrách diecéznej charity Rožňava pre občanov v krízovej situácii. Pomoc Maltézkeho rádu nás veľmi teší a dúfame, že …Čítať viac »
Potravinová banka Slovenska
TESCO
CARMEUSE
HARMONY, Papierne Slavošovce
Mesto Rožňava
UPSVaR Rožňava, Lučenec, Brezno, Spišská Nová Ves
Implementačná agentúra MPSVaR
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Fond Lienka pomoci
SOCIA
Nadácia Orange
Nadácia SPP
Operácia vianočné dieťa