Od guľáša po Martina

Od guľáša po Martina

Leto prešlo, zakývalo,
slniečka je všade málo.
Chlapcov už nelákajú prechádzky,
radšej držia v rukách čertove obrázky.

„Červeň, zeleň, stoják…!“,
prehrali by aj zo seba rolák.
Ešteže hrajú pre radosť,
Jožko, Ivko, Paľko – tie hlášky pri tom,
veselá chvíľa, žiadna zlosť.

Je na tom veľa pravdy,
rukami robiť má každý.
Radi aj lepia, maľujú,
obrázky a dečky vystrihujú.

Pochystali aj sladkosti
pre škôlkárske ratolesti,
čo nás prišli potešiť,
zaspievať a zakrepčiť.

Páni moji, vedeli ste, že sa naša Marka milá
96 rokov dožila?
Všetci sme si posadali,
pekne sme jej vinšovali.

V novembri sme spomínali,
úctu pri kríži zosnulým vzdali.
V plameni sviečky leskla sa slza
a tichá modlitba na perách mrzla.

Svätá omša pravidelná,
milým slovom doplnená.
Krásny sviatok náš duchovný mal,
že dostane darček vôbec nečakal.

Na „Martina“ sme schôdzovali,
problémy, úlohy aj budúcnosť preberali.
Občerstvenie jak sa patrí,
s prázdnym bruchom to nemyslí.

Takto si tu nažívame,
veď sa všetci radi máme.
Nápadov je veru dosť,
príď sa pozrieť, budeš hosť.

Autor: Šuniarová, Kasárová

Foto: archív DCH Kokava