Ako škôlkari roztancovali starkých

Ako škôlkari roztancovali starkých

„Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo sa mu zračí v oku, podľa slov, podľa vrások a bielych vlasov.“

Október je mesiacom úcty k starším.  Preto sme sa aj my v Divíne rozhodli pripraviť seniorom v dennom stacionári posedenie s malým občerstvením a pekným programom. Deti z materskej škôlky zarecitovali a zaspievali krásne básničky a piesne, ktoré nie jednému vtisli slzy do očí. Po programe a malom občerstvení  pokračovala voľná zábava. Malí škôlkari vyzvali do tanca aj našich starkých. Prežili sme opäť krásny deň.

Ivana Kováčiková

Ako škôlkari roztancovali starkých