Potravinová TESCO zbierka pre CHARITU

Diecézna charita Rožňava, Tesco zbierka

Diecézna Charita Rožňava sa aj v tomto roku zapojí do zbierky potravín v obchodných reťazcoch TESCO. Vďaka darovaným potravinám sa bude môcť v jednotlivých mestách rožňavskej diecézy poskytnúť pomoc na zmiernenie chudoby odkázaným občanom počas celého roka. V tejto práci prosíme o pomoc a podporu v jednotlivých mestách pôsobnosti Diecéznej charity Rožňava.

Zamestnanci a dobrovoľníci Charity budú od 9. novembra do 11. novembra 2017 v čase od 10.00 – 20.00 hod. zbierať potraviny v predajniach Tesco v Rožňave, Rimavskej Sobote, Revúcej, Tornali, Gelnice, Lučenci, vo Fiľakove, Detve, Poltári a Brezne.

Ľudí v núdzi budete môcť podporiť zakúpením potravín, drogérie či prostriedkov osobnej hygieny v pobočkách potravinového reťazca Tesco.

Ako to celé bude prebiehať?

Pri nákupe pre svoju osobnú potrebu v TESCU môžete zakúpiť aj položky uvedené v letákoch potravinovej zbierky. Tie po zaplatení odovzdáte do zberných košíkov na miestach označených ako potravinová zbierka.

Darovať môžete: múku, strukoviny, cukor, instantné polievky, konzervy, olej, čaj, cestoviny, pracie prášky, alebo prostriedky osobnej hygieny.

Diecézna charita Rožňava následne rozdelí vyzbierané potraviny medzi rodiny, ktoré aktuálne potrebujú pomoc a charitné zariadenia, ktoré sa starajú o núdznych. Spoločne s vami tak pomôžeme ľuďom pred zimným obdobím, ktoré je pre niektorých veľmi kritické.

Bilancia z minulého roku

V roku 2016 sme vyzbierali celkom 6113 kg potravín v hodnote 8100 €. Vyzbierané potraviny sme distribuovali do rodín v núdzi, osamelým dôchodcom a občanom v krízovej situácii. Naša pomoc smerovala do rodín v Lučenci, v Brezne, v Rožňave, v Kokave nad Rimavicou, v Rimavskej Sobote, vo Fiľakove, v Gelnici, v Revúcej a v Plešivci. Dobrovoľníci vo Fiľakove rozdelili potraviny do 110 rodín. V Rožňavskom okrese sme za uplynulých 9 mesiacov poskytli potraviny 71 rodinám v núdzi, rozdali sme 2721 porcií polievky pre občanov bez domova.

Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporia pri tejto zbierke a tak poskytnú pomocnú ruku Charite, aby mohla pomôcť odkázaným občanom.